Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läkare - ett känslomässigt val för Patrik

I extrajobbet på ett sjukhem hittade ekonomistudenten Patrik Wennberg något som kändes helt rätt. "Jag insåg att jag ville arbeta med mycket patientkontakt, jag tyckte att jag kom till min rätt i vårdmiljön".

Att byta riktning och istället utbilda sig till läkare var framför allt ett känslomässigt val.

- Jag visste att jag hade "läshuvve" men ingen i familjen eller bekantskapskretsen var akademiker. Jag hade inga tydliga förebilder i min närhet.

Så han beslutade sig för att gå på magkänslan och flyttade till Umeå för att börja på läkarprogrammet. Därmed inte sagt att Patrik var säker på sin sak. Det var först under AT:n han verkligen förstod att han valt rätt.

Mindre sjukhus, bra bredd

Många AT-placeringar gjorde han i Skellefteå, ett mindre sjukhus med bra bredd på AT:n. Det bidrog att hans kärlek kom från Skellefteå.

Placeringen på Bureå hälsocentral sökte han för att där fanns en handledare/distriktsläkare med mycket gott rykte. Det visade sig vara ett klockrent val och han blev kvar där i många år.

- Det som lockade mig var patientkontakten. Varje möte är nytt och jag måste kunna anpassa mig till den jag möter. Inom allmänmedicin finns en välutvecklad modell för patientmötet, både vad gäller struktur och innehåll. Patienten känner sig lyssnad på samtidigt som läkaren får veta det som behövs för diagnos och behandling.

Började forska under AT

Under AT-tiden började han forska kring förebyggande arbete inom hälso- och sjukvård. I Bureå gjorde han även sin ST och under de där åren fick han också 2 barn.

- Jag har idag en vardag med så olika uppdrag och varierat innehåll, säger Patrik Wennberg. Jag undervisar på universitetet, forskar och handleder doktorander, och arbetar kliniskt med patienter. Forskningen sträcker sig över längre perioder medan undervisningen och patientkontakten ger direkt feedback.

Den forskning han bedriver handlar om förebyggande arbete med fokus på fysisk aktivitet som behandlingsmetod. Under ett år bodde familjen i Australien där Patrik och hans fru forskade och barnen gick i skolan. En berikande erfarenhet för dem alla.

Studenter i laguppställningen

- Jag arbetar också med utveckling av kliniska undervisningsmottagningar i primärvården, där studenterna får en naturlig roll i "laguppställningen".

Vid dessa hälsocentraler utvecklas även kliniska modeller för interprofessionellt lärande, där studenter från olika vårdutbildningar tar emot och samarbetar kring patienter med ganska vitt skilda problem.

Glesbygdsmedicin

Ett annat utvecklingsarbete handlar om att studenter också ska kunna göra längre kliniska placeringar i glesbygd, alltså ett femte alternativ till dagens fyra studieorter.

I Storuman i Västerbotten pågår ett framgångsrikt arbete med glesbygdsmedicin som bygger på vård och omsorg med hjälp av avancerad telemedicin, forskningsprojekt och internationella forskningssamarbeten samt utbildningar i glesbygdsmedicin för läkare och sjuksköterskor.

- Så småningom hoppas vi att studenter under de kliniska terminerna 5-11 ska kunna välja ett glesbygdsmedicinskt spår med placering i framför allt Storuman. Förutom god miljö för klinisk träning har man där nära samarbete med liknande centra i Kanada och Australien vilket kan ge möjlighet till exempelvis forskningsvistelse utomlands då man gör sitt examensarbete under termin 10.

Patrik Wennberg har många järn i elden – hur orkar han?

- Min fru arbetar på liknande sätt som jag, kliniskt och med forskning. Det gör att vi har förståelse för varandra och hjälps åt.

Namn
Patrik Wennberg
Varifrån kommer du?
Karlstad
Var bor du?
Skellefteå
Fritidsintressen
Ungdomsledare i orientering
Publicerad: 2017-09-13