Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Med målet att bli världsbäst

Telemedicin öppnar nya möjligheter för sjukvård i glesbygden. Vid sjukstugan i Storuman ses problem med långa avstånd och en åldrande befolkning som en tillgång i utvecklingen av nya innovativa vårdmodeller.

För Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum, är målet inget mindre än att sjukstugan i Storuman ska bli världsledande i glesbygdsmedicin!

Peter Berggren som är uppvuxen i en by 2 mil utanför Storuman, läste läkarprogrammet i Umeå. Efter utbildningen gjorde han AT-tjänstgöring på sjukhuset i Örnsköldsvik, och planen var att stanna där för att jobba som kirurg. Men han blev ombedd att komma till Storuman för ett vikariat - 20 år senare är han kvar.

- Det har alltid varit en stabil bemanningssituation i Storuman. Det har inneburit att jag har kunnat jobba med spännande utvecklingsfrågor. Jag ville jobba med ett system som bygger på en primärvårdsdriven sjukvård, med korta beslutsvägar och samarbete över myndighetsgränser.

Västerbottensmodell
Med åren har befolkningen i glesbygden blivit allt äldre. Västerbottensmodellen som har skapats för att möta den utvecklingen, bygger på vård och omsorg med hjälp av avancerad telemedicin, forskningsprojekt och internationella forskningssamarbeten samt specialistutbildningar i glesbygdsmedicin för läkare och sjuksköterskor.

- Vi har en åldrad befolkning, ett väl utbyggt bredbandsnät med fiberkabel i varenda by, välutbildade och teknikvana medarbetare samt en befolkning som litar på vården och vill vara med och utveckla den, berättar Peter Berggren.

Konsultation på distans omfattar flera områden, t.ex hudkonsultationer och röntgen. När sjuksköterskor kan åtgärda frakturer som bara behöver gipsas slipper patienterna åka långväga till sjukhus.

Flera projekt
Ett annat exempel är hjärtultraljud på distans. Med hjälp av en robot som styrs från lasarettet i Skellefteå kan kardiologen avlyssna patientens hjärtljud över ett avstånd på 26 mil. När undersökningen är klar kan patienten och läkaren diskutera resultat och behandling med kardiologen via videolänk.

Ett utvecklingsprojekt handlar om akutsjukvård i väglösa områden och det rör framför allt renskötande samer. Samer har utbildats i hjärt-och lungräddning samt livräddande åtgärder, och läkare och sjuksköterskor har utbildats till instruktörer, så att de i sin tur kan utbilda helikopterförare, fjällräddare och samer.

I ett annat utvecklingsprojekt planeras ett obemannat virtuellt vårdrum i byn Slussfors. Där ska byborna själva kunna ta blodtrycket, kolla blodsocker och blodvärde och sedan skicka sina värden till sjukstugan i Storuman. Om de vill prata med en läkare ska de kunna koppla upp sig mot sjukstugan eller Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

ST-utbildning i glesbygdsmedicin
Vården i glesbygd – med många akutfall och brett patientunderlag - kräver medarbetare med hög kompetens. I samarbete med Svensk förening för glesbygdsmedicin utvecklades i Västerbotten för cirka 10 år sedan en avancerad ST-utbildning i glesbygdsmedicin, där man har ett utbyte med exempelvis Kanada och Norge – länder som också har stora glesbygdsområden.

- Vi hade tidigare problem med att rekrytera läkare, men idag kan vi notera ett ökat intresse och vi har fått fler som söker sig till oss, säger Peter Berggren.

Peter Berggren ser att intresset för telemedicin som överbrygger fysiska avstånd är stort i många länder, där man söker möjligheter att flytta vård och omsorg från de stora och kostsamma sjukhusen till hemmen och primärvården.

- Om 20 år kommer många storstadsområden att ha samma åldersstruktur som vi har. Vi ligger steget före och därför finns idag ett stort intresse för vårt upplägg med sjukstugor, avancerad distansteknik och medarbetare med hög kompetens, säger Peter Berggren.

Namn
Peter Berggren
Varifrån kommer du?
En by 2 mil utanför Storuman
Var bor du?
Storuman