"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Med världen som arbetsfält

Drömmen att kunna jobba var som helst i världen kombinerat med intresset för språk, kulturer, psykologi och filosofi, låg bakom Viktoria Silfverdals val av utbildning. "Jag tänkte att jag inom läkaryrket kunde förena ett hantverk och mitt intresse för att jobba utomlands med frågor om människans existentiella villkor."

Viktoria bodde sex år i Centralafrikanska republiken som barn – familjen flyttade tillbaka till Sverige när hon var 12 år. Resandet och två hemma, har format Viktoria till en flexibel person som har lätt att anpassa sig till olika kulturer och som snart finner sig tillrätta på nya platser.

- Vi reste mycket mellan Centralafrikanska republiken och Sverige, och jag kände tidigt att jag hörde hemma någon annanstans.

Viktoria tänkte att läkaryrket skulle öppna dörrarna mot världen – hon drivs av en längtan att kunna jobba i andra länder, i andra kulturer.

Utbytesstudent i Frankrike

Redan på läkarprogrammets termin 4 sökte och fick Viktoria åka till Frankrike som utbytesstudent.

- Utbytet var egentligen bara en termin, men jag ville bo där ett år för att hinna få närmare vänner och lära känna kulturen.

Viktorias gymnasiefranska förbättrades snabbt och hon kom in i vardagslivet i Grenoble och fick nya vänner. Hon läste kurslitteraturen på läkarprogrammet i Umeå och tentade patologi i Umeå. Hon gjorde en fyraveckors praktik på en lungavdelning och fyra veckor på en njuravdelning. Året i Grenoble gav henne ett brett spektrum av berikande erfarenheter och kunskaper.

- Mötena med sjukvården i Frankrike har varit oerhört lärorika för mig, både som läkare och som människa.

Examensarbete inom glesbygdsmedicin

Ett par år senare, på termin 10, åkte hon på ännu ett utbyte. Den här gången till Ontario i Kanada och det unga universitetet Northern Ontario School of Medicine, där man har utvecklat en modell för att intressera läkarstudenter för glesbygdsmedicin.

Viktoria hade valt att göra sitt examensarbete inom glesbygdsmedicin i samarbete med Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

- Glesbygden intresserar mig. Jag vill leva mer nära fjäll och natur, leva ett annat liv i en annan rytm.

Under en månad åkte hon runt och intervjuade verksamhetschefer vid vårdcentraler både i Kanada och i norra Sveriges inland, och det blev alltså i hennes examensarbete.

Jobb på hälsocentral

Hela sommaren efter utbildningen åkte hon omkring och klättrade.

- Jag bodde i bilen. Det var skönt. Inga prylar, inget internet, bara klippor och sol.

Väl tillbaka igen började hon jobba i glesbygd, på en hälsocentral i Jämtland. Viktoria har inte planerat så mycket för framtiden, men känner att hon inte vill göra karriär med gasen i botten. Hon tänker sig jobba i glesbygd ett tag för att sedan ge sig iväg ut mot nya mål.

- Jag tänker att jag vill göra olika saker i olika perioder av mitt liv. Allt har sin tid. Som läkare tycker jag om patientmötet, dialogen då man får se en annan människa. Växelverkan mellan det praktiska hantverket, existentiella frågor och det intellektuella, är stimulerande.

Stimulerande och kanske avgörande för hennes val av specialitet.

Namn
Viktoria Silfverdal
Varifrån kommer du?
Örebro
Var bor du?
Hammarstrand, Jämtland
Fritidsintressen
Klättring på vår, sommar och höst. Skidåkning på vintern.
Publicerad: 2017-10-02