Hoppa direkt till innehållet
printicon

Jag skulle vilja forska om ergonomi

Jeanette Eriksson arbetar som ergonom inom företagshälsovården. När hon var klar med magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa arbetade hon några månader med en del i ett forskningsprojekt. Det gav mersmak och hon funderar på att påbörja en forskarutbildning så småningom.

Varför sökte du magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa?
Jag är sjukgymnast och har jobbat inom primärvården, både inom landstinget och som privatpraktiserande. Jag utbildade mig sedan till ergonom, företagssjukgymnast, på Karolinska institutet, och därefter ville jag ytterligare fördjupa mina kunskaper. Därför läste jag magistern i arbetsliv och hälsa 2012-2013, och jag skrev mitt examensarbete vid landstingets arbets- och miljömedicin.

Vad tycker du om utbildningen?
Jag tycker att den var bra. Det var ett bra upplägg med uppstartskurser för alla yrkeskategorier som ju jobbar tillsammans inom företagshälsovården– sjukgymnaster, sjuksköterskor, beteendevetare, ingenjörer osv. Det var mycket roligt att träffa folk från olika yrkesområden inom företagshälsovården, vi hade intressanta och lärorika diskussioner.

Det blev ibland lite tufft att läsa på helfart och arbeta samtidigt, det hade kanske varit bra att kunna läsa på halvfart i två år istället.

Vilka är dina framtidsplaner?
Efter utbildningen arbetade jag några månader med en del i ett forskningsprojekt vid arbets- och miljömedicin. Jag gjorde en kartläggning över hur landstingen och kommunerna i Norrland arbetar för ett hållbart arbetsliv och hur de samverkar med företagshälsovården. Jag gjorde drygt 50 telefonintervjuer och några fördjupande intervjuer.

Jag arbetar nu inom företagshälsovården i Piteå, men om möjligheten ges är jag är intresserad av att framöver påbörja en forskarutbildning. Jag skulle vara intresserad av att forska kring frågor som rör arbetsliv och hälsa generellt, i synnerhet ergonomi.

Namn
Jeanette Eriksson
Varifrån kommer du?
Piteå
Fritidsintressen
Träna, vara ute i naturen, vandra, fiska.