"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

Välkommen till programmet ”Arbetsliv och hälsa”

Så här börjar du

 • 1. Andra antagningsbeskedet

  Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

  Är du inte längre intresserad av din plats är det fint om du lämnar återbud så att en reserv kan få den. Återbud gör du enklast på Mina sidor på Antagning.se. Är den möjligheten stängd går det bra att lämna återbud via Ladok (logga in med ditt Umu-id) eller kontakta ansvarig institution.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Se vilket stöd du kan få och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • 2. Aktivera ditt Umu-id och MFA

  Umu-id är ditt användarkonto. MFA ökar din digitala säkerhet.

  Ditt Umu-id behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  MFA, eller multifaktorautentisering som det heter, minskar risken att obehöriga kommer åt din information eller ditt konto. Som ny student behöver du aktivera MFA för att kunna logga in i olika system, exempelvis lärplattformen Canvas och studentwebben.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id och MFA

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id eller MFA kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på programmet

  Registrering via Ladok

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på programmets inledande kurs.

  Du ska själv logga in och registrera dig via Ladok innan kursstart. Det kan du göra från och med måndag 26-augusti till och med måndag 02-september. Om du inte har registrerat dig senast 02-september förlorar du din plats på programmet.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till studieadministratör Ulrika Harju (ulrika.harju@umu.se) innan sista dag för registrering.

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta Ulrika Harju så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  Om du blivit antagen som reserv efter att registreringen är stängd måste du kontakta Ulrika Harju så att hon kan registrera dig manuellt.

  För att kunna registrera dig på kursen måste du först aktivera ditt Umu-id.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Jag har ett aktiverat Umu-id och vill registrera mig.

  Jag har ett aktiverat Umu-id men glömt mitt lösenord.


  Börja inledande kurs 

  Programmet och den inledande kursen börjar 02 september med en frivillig introduktionsträff 13:00 -14:30 (13-13:30 programinformation, 13:40-14:30 kursinformation) via videoverktyget Zoom.  En länk till Zoom kommer att publiceras på lärplattformen Canvas veckan innan kursstart. Det är bra om du kan vara med på introduktionen men om du har förhinder är det ingen fara.  Du kommer att hitta all information du behöver på lärplattformen. Du får tillgång till kurssidan i Canvas när du registrerat dig på den inledande kursen.

  Du loggar in i Canvas med ditt aktiverade Umu-id.

  Kom ihåg! För att kunna börja kursen måste du först ha registrerat dig.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id

  Jag vill logga in i Canvas

  Om programmet och den inledande kursen 

  Magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa har tre inriktningar – beteendevetenskap, ergonomi och företagssköterska. Programmet ges som distansutbildning med 50 procent studiefart vilket motsvarar ca 20 timmars arbetsinsats/vecka. I programmet ingår programgemensamma och inriktningsspecifika kurser. Institutionen för epidemiologi och global hälsa ansvarar för programmet och de gemensamma kurserna. Institutionerna för psykologi, folkhälsa och klinisk medicin (enheten för hållbar hälsa) samt samhällsmedicin och rehabilitering (fysioterapi) ansvarar för de inriktningsspecifika kurserna.

  Den inledande kursen på programmet Arbetsliv och hälsa, 15 hp är programgemensam. Kursen har ingen träff i Umeå.

  Kursen består av tre moment på vardera 5 hp.
  Tidsperiod
  Moment
  24-09-02 – 24-10-13
  Arbete, arbetsmiljö och hälsa
  24-10-14 – 24-11-24
  Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete
  24-11-25 – 25-01-19
  Juridik inom arbetsliv och hälsa

  Varje moment omfattar föreläsningar (online och/eller inspelade), litteraturstudier och obligatoriska arbetsuppgifter som ska genomföras enskilt eller tillsammans med andra kursdeltagare. Under kursen delas studenterna in i basgrupper (4-6 studenter/basgrupp).

  Varje moment avslutas med en individuell hemtentamen.

  Du kommer alltså att läsa kursen till stor del på egen hand, men kommunicera med lärare och interagera/samarbeta med kursare via lärplattformen Canvas och videoverktyget Zoom

  Här finns en guide till de vanligaste funktionerna i Zoom. Du skapar ett konto och loggar in med ditt Umu-id.

   

  Fäll ihop
 • 4. Börja programmet

  Måndag 2 september

  Tid: 13.00

  Plats: Zoom

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

   

   

  Fäll ihop

Om programmet

 • Programmets/kursens upplägg

  Om kursen

  Kursen ges som distansutbildning med 50% studiefart vilket motsvarar ca 20 timmars arbetsinsats /vecka. Kursen har ingen träff i Umeå.

  Kursen består av tre moment på vardera 5 hp.

  Tidsperiod
  24-09-02 – 24-10-13
  Arbete, arbetsmiljö och hälsa
  24-10-14 – 24-11-24
  Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete
  24-11-25 – 25-01-19
  Juridik inom arbetsliv och hälsa
   

  Varje moment omfattar föreläsningar (online och/eller inspelade), litteraturstudier och obligatoriska arbetsuppgifter som ska genomföras enskilt eller tillsammans med andra kursdeltagare. Varje moment avslutas med en individuell hemtentamen. Under kursen kommer deltagarna att delas in i basgrupper (4-6 studenter/grupp).

  Du kommer alltså att läsa kursen till stor del på egen hand, men kommunicera med lärare och interagera/samarbeta med kursare via lärplattformen Canvas och videoverktyget Zoom

   

  Schema 

  * obligatoriskt

  Moment 1 Arbete, arbetsmiljö och hälsa 5p  2 sept- 13 okt 

  2 sepT
  13:00-13:30 Programintroduktion för programstudenter
  13:40-14:30 Kursintroduktion för samtliga studenter (Zoom)
   
  11 sept
  08:00  *Uppgift 1.1 (Canvas)
  Introduktion av området arbetsliv och hälsa. Individuell skriftlig inlämning senast 11 sept, 08:00
   

  20 sept
  16:00   *Uppgift 1.2 (Canvas + Zoom)
  Fördjupad reflektion av risk- och friskfaktorer – eget exempel.

  1.2a) Individuell skriftlig inlämning senast 2 dagar före genomförande av 1.2b

  1.2b) Presentation & diskussion av eget exempel (1.2a) i basgrupp. Basgruppen kommer överens om tidpunkt för zoomträff men den ska senast vara genomförd 20 sept, 16:00
   

  30 sept
   08:00  *Uppgift 1.3 (Canvas)
  Framtidens arbetsmiljö – trender och utmaningar. Diskussionsuppgift som genomförs i Canvas i form av skriftliga individuella inlägg i basgruppens diskussionsutrymme. Ska vara slutförd senast 30 sept, 08:00
   

  30 sept 
  08:00  *Hemtentamen (Canvas)
  Hemtentamen publiceras i Canvas 30 sept, 08:00

  14 okt
  Hemtentamen lämnas senast in senast 14 okt, 08:00

  Moment 2 Systematisk hälso- och arbetsmiljöarbete , 5 hp 14 okt - 24 nov

  14 okt
  9.00 - 10.00 Momentintroduktion (Zoom) 

  21 okt
  8.00  *Uppgift 2.1 (Canvas)
  Quiz – systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), senast genomfört 21 okt. 08:00

  4 nov
  08.00 *Uppgift 2.2 (Canvas + Zoom)
  2.2a) Genomlysning av eget exempel SAM. Individuell skriftlig inlämning senast 4 nov, 08:00

  8 nov 
  16.00
  2.2b) Presentation & diskussion av eget exempel i basgrupp. Basgruppen kommer överens om tidpunkt för Zoomträffen men den ska vara genomförd senast 8 nov. 16:00.

  11 nov
  8.00  *Hemtentamen (Canvas)
  Hemtentamen publiceras 11 nov, 08:00

  25 nov
  8.00  Hemtentamen lämnas sensat in 25 nov, 08.00

   

  Moment 3 Juridik inom arbetsliv och hälsa, 5 p , 25 nov - 19 jan
  Schema publiceras i augusti på Canvas kurssida 

  Fäll ihop
 • Kurslitteratur

  Kurslitteratur

  Moment 1 och 2

  Edling, C., Nordberg, G, Albin, M., Nordberg M. (red). (2019). Arbets- och miljömedicin – en lärobok om hälsa och miljö. 4:e uppl. Studentlitteratur, Lund

  Ytterligare litteratur tillkommer i form av rapporter och artiklar vilka tillhandahålls via lärplattformen Canvas

   

  Moment 3

  Ann-Sofie Magnusson (red.), Juridik för hälso- och sjukvård: grundläggande förståelse för regelverket, Liber (Senaste upplagan)

  Lars Viklund & Malin Wästfelt, Arbetsrätt i praktiken, Studentlitteratur (Senaste upplagan)

  Ytterligare litteratur kan tillkomma i form av artiklar

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Helene Johansson, kursansvarig 
  Ansvarig för Moment 1 ” Arbete, arbetsmiljö och hälsa”
  Ansvarig för moment 2 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”
  helene.johansson@umu.se
  090-786 70 69

  Anders Lindqvist 
  Ansvarig för moment 3 ”Juridik inom arbetsliv och hälsa”
  anders.lindqvist@umu.se
  090-786 76 69

  Ulrika Harju
  Studieadministratör
  ulrika.harju@umu.se
  090-786 51 79

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)