Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogram i befolkningsstudier

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Bli expert på befolkningsutveckling – en nyckelfråga för de stora framtidsutmaningarna. Med en magister i befolkningsstudier får du en bred tvärvetenskaplig kunskap om befolkningsförändringars orsaker och konsekvenser under olika tidsperioder och i skilda delar av världen. Teoretiska moment varvas med laborativa inslag. Du analyserar unika befolkningsdata tillsammans med forskare och får praktiknära kunskap för framtida arbetsliv.

Under utbildningen

Under magisteråret i befolkningsstudier förvärvar du kunskaper för analys av befolkningsförändringars orsaker och konsekvenser. I fokus ligger några av tidens största globala samhällsutmaningar – mekanismerna bakom och konsekvenserna av befolkningens åldrande, de sociala och ekonomiska effekterna av en ökad migration mellan länder och följderna av en ökad koncentration av befolkningen till städerna. Andra aktuella samhällsfrågor är familjens förändrade betydelse över livscykeln, långsiktigt fallande födelse- och dödstal och framtidens befolkningsutveckling. Utgångspunkten är de långsiktigt verkande befolkningsprocesserna. Situationen i Sverige och Europa jämförs med förhållanden i andra delar av världen. Du kommer att förvärva färdigheter som krävs för att kunna förklara, beskriva och analysera befolkningsutveckling ur skilda perspektiv inom forskning och utredningsverksamhet inom olika delar av arbetslivet.

Teoretiska och praktiska övningar tillsammans

Utbildningen kommer att ha en tydlig koppling till den tvärvetenskapliga forskning som bedrivs vid enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) och du får under hela programmet möta och samverka med forskare och bedriva forskningsnära studier. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuella arbeten, grupparbeten, seminarier och föreläsningar. Genom laborativa inslag får du aktivt jobba tillsammans med forskare på data från unika databaser vid CEDAR vilket ger praktiknära metod- och analyskunskaper som du kommer att få stor användning av i ditt framtida yrkesliv.

Vad intresserar dig? Specialisera dig!

Magisterprogrammet i befolkningsstudier har en tydlig tvärvetenskaplig profil och ett tydligt fokus på befolkningsfrågor som spänner över flera fält. Målsättningen är att du ska förvärva breda kunskaper inom befolkningsstudier i stort, samt fördjupade kunskaper inom den del av befolkningsstudier som du är mest intresserad av, t.ex. historia, hälsa, åldrande, kognition.

Programöversikt

Termin 1 (hösten)
Befolkningsstudier och samhällets utmaningar 7,5 hp
Befolkningsanalytiska metoder 7,5 hp
Longitudinell befolkningsanalys 7,5 hp
Befolkningsforskningens olika teman 7,5 hp

Termin 2 (våren)
Tvärvetenskapliga befolkningsperspektiv 15 hp (halvfartsstudier)
Allternativt
Valbara fördjupningskurser/fristående kurser på avancerad nivå som väljs i samspråk med programsamordnaren 15 hp*

Magisteruppsats i Befolkningsstudier 15 hp (halvfartsstudier)

Efter utbildningen

Du som genomgår denna utbildning kommer att vara attraktiva inom flera arbetsområden inom offentlig förvaltning, internationella organisationer och konsultföretag som bland annat kvalificerad utredare. Genom programmet får du en fördjupad kunskap i demografiska metoder och teoretiska ansatser som innebär att du kan planera och genomföra avancerade utredningar. Du kommer även att kunna söka, jämföra och kritiskt granska både litteratur och data relevanta för specifika frågeställningar. Detta kommer att göra dig attraktiv för arbetsmarknad utanför universitetet.

Läsa vidare

Vill du fördjupa dig ytterligare så kan du efter utbildningen gå vidare och söka en forskarutbildning inom ditt huvudämne.
 

Examen

Examen
Magisterexamen med huvudområde befolkningsstudier
 

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i befolkningsstudier, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i något av ämnena kulturgeografi, geografi, statistik, sociologi, nationalekonomi, historia, epidemiologi, psykolog, demografi, befolkningsstudier eller annan motsvarande examen. Därutöver krävs 7,5 högskolepoäng i kvantitativ metod eller motsvarande och engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M2082

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Jenny Olofsson