Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

GIS i en värld med behov av överblick

I takt med digitaliseringen i samhället och en ständig tillväxt av data ökar även behovet av fördjupade GIS-kunskaper. Att kunna se sambandet mellan olika former av lägesbunden information och hur man nyttjar det bäst på olika plattformar är något som behövs allt mer.

– Vi ser exempelvis att allt mer CAD-data ska användas tillsammans med GIS-data, men det är än så länge relativt få som arbetar i båda programvärldarna. En förståelse för olika former av geografiska och annan data, samt kunskaper i de programmiljöer som används, är något som kommer att efterfrågas allt mer. Det säger Tomas Hellquist, som arbetar som konsult inom geografisk IT (GIT).

Efter studier i flera olika ämnen hoppade Tomas på politices kandidatprogrammet för att fördjupa sig i statsvetenskap. Till slut tog han en kandidatexamen i både kulturgeografi och statsvetenskap med totalt en termin rena GIS-studier.

– Under geografiprogrammet var vi några stycken som träffades varje dag även när kursvalen spriddes ut. Det är grunden till att jag idag har fortsatt bra kontakt med många från geografiprogrammet, vilket lett till ett bra kontaktnät som jag har haft användning av när jag sökt jobb.

Varierat och ansvarsfullt arbete
Arbetet som konsult inkluderar många olika uppgifter för Tomas. Han har stor nytta av den kunskap han fått på programmet och jobbar dagligen med GIS-program. Arbetet handlar mycket om att behandla data, analysera och framställa kartor.

– Som konsult måste man vara flexibel. Det är beställarens behov och önskemål som styr. I det läget är det bra att ha en viss integritet. Kundens önskemål är inte alltid samma som deras behov, och det är min uppgift att få dessa i synk.

Öka förståelsen i alla led
Arbetet handlar mycket om att städa och samordna data genom koordinatsystem, attributhantering, metadata eller ren digitalisering från pappersarkiv. Det är en process som ofta innebär att man kör ett flertal dataprogram parallellt med målet att arbeta bort så många manuella steg som möjligt.

– Allt mer handlar om den geografiska platsen och verktygen att arbeta med det blir allt mer lättillgängliga för de som normalt inte arbetar med GIS.

Mycket i av GIS-arbetet sker därför i dialog med beställare, utförare, tjänstemän och slutanvändaren för att öka insikten om vad den önskade slutprodukten är för något. Genom att öka förståelsen i alla led ökar också möjligheten att data är användbart.

– Har beställaren specificerat rätt uppgifter, blir det lättare för de övriga att veta vad som måste göras.

Bygga broar
Samordning mellan olika tekniker kommer att bli allt viktigare i framtiden. Mycket kommer att handla om att arbeta över ämnesområdesgränser. Som "gisare" kan man lika gärna arbeta med tekniskt VA-data, naturinventeringar och politikers målbilder om expanderande bostadsområden. Det viktiga är att detta samlagras och visas tillsammans så att GIS kan användas för bättre beslut.

– Vi som har GIS som specialitet blir broarna som gör att förståelsen ökar, arbetsprocesserna förändras och materialet anpassas. Sedan kommer detta att kallas GIS, GIT, BIM eller varianter däremellan.

 

Namn
Tomas Hellquist
Varifrån kommer du?
f.d. student Umeå universitet
Var bor du?
Umeå