Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet

Jörgen From är lärare på kursen "Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet". Här berättar han lite mer om den.

Kan du ge en kort beskrivning av kursen?

Kursen behandlar lärande och informations- och kommunikationsteknik (IKT) utifrån samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv i relation till arbetslivet. Dessa tre teman ger inblick i hur IKT används och förändrar arbetets förutsättningar. I samhällsperspektivet utforskas hur IKT förändrar hur vi ser på exempelvis arbete, tillgänglighet, arbetstid och effektivitet. I organisationsperspektivet utforskas hur IKT medierar organisatoriskt lärande. Individperspektivet behandlar förändrade kompetenskrav, möjligheter och motståndsmekanismer i arbetsplatslärande i ljuset av den tekniska utvecklingen.

Varför är kursen relevant för arbetsmarknaden?

Såväl arbetsmarknaden som samhället i stort digitaliseras i en allt högre grad, och utvecklingen går allt snabbare. Behovet av att kunna förstå hur digitalisering påverkar individer och organisationer på arbetsmarknaden är större än någonsin, detsamma gäller kunskap om hur digitaliseringen kan nyttjas för att gynna lärande i arbetslivet och att kunna planera så att digitalisering kan stimulera till lärande organisationer.

Varför är kursen relevant för ett framtida arbetsliv?

Se svar ovan – just det faktum att digitaliseringen påverkar en allt större del av arbetslivet innebär att behovet av de kunskaper som kursen behandlar fortsätter att öka. Dessa kunskaper kan beskrivas som en förmåga att kunna diskutera och värdera teknikens betydelse för samhälle, organisationer och individer i ett arbetslivsperspektiv, och den förmågan kommer att bli alltmer relevant så länge den digitala utvecklingen fortskrider. Kursen är därför relevant för alla som har ledande funktioner, arbetar med lärande, kompetensutveckling eller andra HR-frågor, men även för de som arbetar med utbildning, studie- och yrkesvägledning, som konsulter osv. Kort sagt, alla som arbetar i verksamheter som berörs av digitalisering eller är intresserade av den pågående digitaliseringen!

Vilken är den aktuella forskning som kursen bygger på?

Kursen bygger mer generellt framför allt på aktuell forskning om hur digitaliseringen påverkar människans arbetsvillkor, och mer specifikt på just forskning om digitaliseringens möjligheter och utmaningar när det gäller lärande i arbetslivet. Både svensk och internationell forskning används som kurslitteratur.

På vilket sätt är institutionens forskning grund för kursen?

Kursen bygger till stor del på den samlade kompetensen inom forskargruppen Lärande och IKT (LICT), vars medlemmar också författat en del av kurslitteraturen. Kursen bygger även på den kompetens som finns inom forskargruppen Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA).

Läs mer om forskargruppen Lärande och IKT
Läs mer om forskargruppen Ledarskap, Organisation och Arbetsliv