Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogram i statistik

 • Antal högskolepoäng 60 hp

Detta ettåriga magisterprogram ger breda och djupa kunskaper inom både tillämpad statistik och statistik teori. Du får gedigen kunskap om statistiska metoder och god förmåga att kritiskt analysera och tolka data samt att kommunicera resultaten av dina analyser. Du kan skräddarsy din egen utbildning genom att välja mellan olika valbara kurser i statistik, matematisk statistik eller matematik. Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Under utbildningen

Första terminen

Under första terminen läser du först en kurs i statistisk programmering, en mycket viktig färdighet för en statistiker eller data scientist. Under andra halvan av terminen läser du en kurs i kausal inferens, som bl.a. behandlar problemet hur man kan skatta effekten av en behandling på något utfall, både i randomiserade försök och i observationsstudier (t.ex. registerbaserade studier). Kursen har hög forskningsanknytning och undervisas av aktiva forskare inom området. Parallellt med dessa två kurser, som ges på halvfart, läser du kurser som du själv väljer bland ett utbud av valbara kurser.

Andra terminen

Under andra terminen utvecklar du ditt skrivande, din analytiska förmåga samt din forskningskompetens genom att skriva en magisteruppsats. Magisteruppsatskursen ges på halvtid under vårterminen och parallellt med den läser du valfria kurser.

De valfria kurserna kan vara ytterligare kurser i statistik/matematisk statistik eller kurser i något annat ämne.

Valbara kurser

Valet av valbara kurser görs i samråd med programsamordnaren efter att du fått besked om antagning till programmet. Du är garanterad en plats på ett antal valbara kurser motsvarande heltidsstudier, men du är inte garanterad ditt förstahandsval. Vissa av de valbara kurserna kräver förkunskap i matematik och en del kurser ges på svenska och kräver därför att du kan svenska, vilket kan begränsa dina valmöjligheter.

Vilka kurser som är valbara i år anges nedan tillsammans med deras förkunskapskrav.

Valbara kurser 2019

Under första halvan av terminen erbjuds följande valbara kurser: Sannolikhetsteori 2 (kräver en kurs i grundläggande analys eller motsvarande kunskaper), Multivariat dataanalys (kräver kurser i grundläggande analys och linjär algebra eller motsvarande kunskaper) och Linjär algebra.

Under andra halvan av terminen erbjuds följande valbara kurser: Big data och högdimensionella data, Statistikteori 2 (kräver Sannolikhetsteori 2), Analys för ingenjörer och Linjär algebra (med videoföreläsningar).

Alla matematikkurserna är kurser på grundläggande nivå och ges på svenska.

Examenskrav på valbara och valfria kurser

Både valbara och valfria kurser kan vara på avancerad eller grundläggande nivå. Av de valbara och valfria kurserna måste minst 15 hp vara kurser på avancerad nivå för att uppfylla kraven på en magisterexamen.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Hållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme i dagens företag och organisationer och vi var tidigt ute med att lyfta in dessa frågor i våra utbildningar. Tillsammans med studenterna arbetar vi aktivt för en mer hållbar Handelshögskolan och med att anpassa kurserna på programmet för att på ett bra sätt lär ut om, och för, hållbarhet för dig som tänker dig en karriär som statistiker. I vårt arbete tar vi de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Programöversikt

Termin 1
Statistisk programmering, 7.5 hp
Kausal inferens, 7.5 hp
Valbara kurser, 15 hp

Termin 2
Magisteruppsats i statistik, 15 hp
Valfria kurser, 15 hp

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för statistiker är mycket god. Stora mängder data och information samlas in överallt i samhället och efterfrågan på statistiker är stor inom både privat och offentlig sektor. Banker, forskningsinstitut, försäkringsbolag, läkemedelsbolag, marknadsundersökningsföretag, myndigheter och opinionsinstitut är några exempel på arbetsgivare som anställer statistiker. Programmet ger också behörighet för att söka till forskarutbildning i statistik.

Film: Varför studera statistik?
Varför studera statistik?

Framgångsrika statistiker berättar varför de valde att studera statistik och varför du också borde göra det.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde statistik.

 

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • Vad är skillnaden mellan en magisterexamen och en masterexamen?

  En filosofie magisterexamen är på 60 hp, d.v.s. motsvarar ett års studier, varav minst 15 hp ska bestå av ett självständigt arbete (uppsats). En masterexamen är däremot på 120 hp, d.v.s. motsvarar två års studier, och minst 30 hp ska vara självständigt arbete (uppsats). Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits) medan filosofie masterexamen översätts till Degree of Master of Science (120 credits). Både magister- och masterexamen är examen på avancerad nivå och ger i Sverige allmän behörighet att söka till forskarutbildning.

  Om du efter att du gått magisterprogrammet istället vill ta en masterexamen i statistik vid Umeå universitet är det inga problem. Du fortsätter i så fall bara att läsa fler kurser i statistik/matematisk statistik på avancerad nivå som fristående kurser och skriver en till uppsats så att du sammanlagt har minst 30 hp självständigt arbete på avancerad nivå.

  Fäll ihop
 • Vilka valfria kurser kan jag välja bland under andra terminen på programmet?

  De valfria kurserna kan vara ytterligare kurser i statistik/matematisk statistik eller kurser i något annat ämne, på grundläggande eller avancerad nivå. Av de valbara och valfria kurserna måste minst 15 hp vara kurser på avancerad nivå för att uppfylla kraven på en magisterexamen. Det betyder att om du läst en kurs på grundläggande nivå under höstterminen måste du läsa en kurs på avancerad nivå under vårterminen.

  Valfria kurser sökes i konkurrens med andra studenter. Kursplanen för varje kurs beskriver förkunskapskraven. Alla Umeå universitets kurser hittar du på www.umu.se/utbildning.

  Fäll ihop
 • Hur hittar jag mer information om de obligatoriska och valbara kurserna på programmet?

  Du hittar mer information om kurserna, t.ex. kursplaner, här:

  www.umu.se/utbildning

  Skriv in kursnamnet, t.ex. Statistisk programmering, och klicka på Sök.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Maria Karlsson