Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magister- och masteruppsatsen

Under programmet görs två uppsatser. Det ger dig som student möjlighet att tillämpa den kunskap som du har förvärvat under programmet samt utveckla en djupare förståelse och möjlighet till ytterligare specialisering i hälsoekonomi.

Både första och andra läsåret avslutas med ett uppsatsarbete som omfattar 15 högskolepoäng (se även: Kurser inom programmet).

Uppsatsarbetets omfång för en masterexamen ska uppgå till sammanlagt 30 högskolepoäng. Det kan vara en fördel att dela upp uppsatsarbetet i två arbeten. Det första arbetet, under år 1, kan exempelvis användas för att göra ett studieprotokoll, en plan, för det andra årets arbete. Den planen ska innehålla en litteraturöversikt både för det valda problemområdet och för den/de metod/-er som ska användas. Arbetet under det andra läsåret kan utgöras av en litteraturöversikt eller av ett empiriskt arbete, vilket innebär att du som student har tillgång till eller möjligheter att samla in empiriska data för det valda ämnet.

Uppsatsarbetet genomförs under ledning av handledare som utses av enheten för epidemiologi och global hälsa. När du är klar försvarar du uppsatsen vid ett offentligt seminarium.

Planeringen för det första uppsatsarbetet startar under första terminen. Som student kommer du att få flera tillfällen att diskutera valet av ämne.

De formella kraven för att uppsatsen godkänns är:

  • en uppsats som godkänts av handledare och examinator för kursen
  • ett muntligt försvar av uppsatsen vid ett seminarium som godkänts av ordföranden vid seminariet
  • en opposition av en annan students uppsats som godkänts av ordföranden i seminariet

Uppsatser som lagts fram under tidigare terminer