Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lars Berglund

- Jag har fått möjligheten att undervisa inom styrketräning vilket underlättar för mig eftersom det också är mitt stora intresseområde, Lars Berglund, doktorand och lärare vid fysioterapeututbildningen.

Hur såg vägen ut från sjukgymnastexamen till din nuvarande arbetsplats?
Efter att jag 2009 tagit examen från grundutbildningen vid Umeå universitet fortsatte jag att läsa en masterexamen i sjukgymnastik som jag slutförde 2011. Under mina masterstudier gjorde jag mitt projektarbete med Ulrika Aasa som handledare. Därigenom fick jag möjlighet att i projektarbetet fördjupa mig i två av mina intresseområden, styrketräning och ländryggsbesvär.

I slutet av mina masterstudier fick jag ett vikariat som sjukgymnast på Sandens hälsocentral i Boden. Jag fortsatte samtidigt att intressera mig för projektet som jag jobbat med under mina masterstudier samt hålla kontakten med min tidigare handledare.

På en krokig väg blev jag sedermera antagen som doktorand på halvtid på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering där jag arbetar med ett projekt om behandlingsmetoder för återkommande ländryggsbesvär. Samtidigt har jag hela tiden sökt fler jobb, eftersom finansieringen av doktorandstudierna inte räcker till en heltidsanställning. Jag har exempelvis vikarierat en längre tid som sjukgymnast vid Norrlandsklinikens hälsocentral i Umeå. Den här hösten fick jag ett vikariat som lärare vid fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Dessutom föreläser jag och har workshops i träningslära, funktionell anatomi och styrkelyft.

Kan du berätta om din arbetsplats och ditt arbete där?
Mitt arbete som doktorand innebär mycket självständigt arbete men också en arbetsmodell likt ett projekt. Det vill säga, med hjälp av mina handledare jobbar vi med de olika delstudierna i avhandlingen. Den här modellen gör att vi kan ha många givande diskussioner kring kärnpunkterna i studierna och det blir därmed också ett givande arbete för mig som doktorand. Sammantaget är arbetet som doktorand roligt och spännande, men också stundtals stressande med deadlines som måste hållas.

Utöver arbetet med avhandlingen undervisar jag på grundutbildningen i fysioterapeutprogrammet. Jag undervisar i styrketräning vilket underlättar för mig eftersom det också är mitt stora intresse. I början var det ovant att stå på "andra sidan", det vill säga att gå från att vara student till att vara den som förmedlar kunskap och även axla rollen som den som ska inspirera till lärande. Att jag känner mig trygg i ämnet har underlättat dessa roller, samtidigt har jag fått mycket bra hjälp av mina kollegor i kursen för att ställa frågor och bolla idéer och funderingar.

Visste du under sjukgymnastutbildningen att du ville jobba med det du jobbar med idag?
Jag visste att jag ville lära mig mer om ryggbesvär och arbeta med personer som har besvär som på något sätt kommer från rörelseapparaten. Därför var arbete på hälsocentral det som låg närmast till hands. Utöver ryggbesvär har jag under mina 13 år som tävlande i styrkelyft intresserat mig för hur man ska lyfta tunga saker på bästa sätt. Det har gjort att jag funderat mycket kring vilka muskler som måste stärkas och hur lyften ska utföras på effektivaste sätt för att lyfta mesta möjliga vikt samtidigt som kroppen ska hålla ihop. Men under grundutbildningen hade jag ingen tanke på att jag skulle kunna få jobba med både ryggbesvär, rörelseanalys och styrketräning på det sätt jag gör idag.

Vad är det roligaste med ditt nuvarande arbete?
Främst att projektet rör sig framåt, att artiklar som jag arbetat med blir publicerade och når ut till resten av världen. På andraplats kommer det faktum att jag lär mig saker hela tiden, i och med diskussioner med kunniga kollegor på arbetsplatsen vilket är otroligt utvecklande.

Vad är största utmaningen med ditt nuvarande arbete?
Det som är mest utmanande är att få tiden att räcka till och att disponera den så att jag inte arbetar på kvällar och helger. Om än arbetet är roligt och givande kan det i perioder med snäva deadlines vara krävande.

Vad skulle du vilja ge för råd till någon som är intresserad av att arbeta inom samma område som du?
Oavsett intresseområde skulle jag ge rådet att utbilda sig för att möjliggöra jobbmöjligheter och att söka sig till de sammanhang där man kan få utveckla sin kompetens ytterligare. Jag tror att det är en grundförutsättning för att få arbeta med det man verkligen är intresserad av. Så länge du är tillräckligt intresserad och ihärdig kommer det att resultera i arbetsmöjligheter inom just ditt intresseområde.

Namn
Lars Berglund
Var bor du?
Mariehem
Fritidsintressen
Tränar och umgås med min sambo.