"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inriktning idéhistoria

Masterprogrammet i historiska studier med idéhistorisk inriktning ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om idéhistoriska forskningsmetoder och teorier, liksom om aktuella diskussioner inom forskningen nationellt såväl som internationellt. Kurserna inom programmet ger fördjupning i ämnets teoretiska traditioner, metoder och historiografi, samt knyter an till och ger studenter verktyg för att kunna delta med idéhistoriska kunskaper i pågående samhällsliv och debatt.

Masterprogrammet med idéhistorisk inriktning är helt nätbaserat, men för studenter som bor nära Umeå universitet kan handledning, programvägledning och deltagande i forskningsmiljön ske på plats. Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser och du har stor möjlighet till individuell specialisering.

Programmet är forskningsanknutet, ges delvis på engelska och bygger på lång erfarenhet av och utveckling av pedagogik i digitala miljöer. Eftersom flera av programmets kurser kan läsas som fristående kurser läser du även tillsammans med icke-programstudenter.

Senast uppdaterad: 2018-02-15