Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studieinflytande

Att våra studenter har inflytande över sina studier är väldigt viktigt för oss. Det är du som student som sitter på kunskaperna om vad som fungerar bra inom programmet, eller om det är något som kan göras på ett annat sätt.

Alla kurser som ingår på programmet utvärderas av studenter via anonyma skriftiga utvärderingsblanketter. Programmet i sin helhet utvärderas också vid minst ett tillfälle under utbildningens gång. Svaren används för analys av kursernas kvalité och brister, och utgör grunden i vårt kursutvecklingsarbete.

Vid statsvetenskapliga institutionen tillämpar vi också praxis med kursråd, som öppnar för påverkan på kursens utformning även under kursens gång. Representanter i kursrådet väljs i början av kursen och möjlighet för feedback ges efter att ungefär halva kursen har gått.

Vi uppmuntrar också studenterna att engagera sig och ge feedback till våra lärare närhelst behovet uppkommer. Vi eftersträvar en öppen kommunikation och traditionen på institutionen är att studenter möter öppna dörrar när de har tankar och idéer om kurserna och om programmet.