"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Mer om vår forskning

Vi bedriver forskning som syftar till att utveckla nya mät- och analysmetoder som förbättrar sjukvården och ger en djupare förståelse för olika fysiologiska processer.

Den medicintekniska forskningen som bedrivs vid Umeå universitetet och Region Västerbotten, har haft en stark utveckling under de senaste 15 åren och bedriver idag internationellt konkurrenskraftig forskning med expertis inom områdena biofluidmekanik, sensorer, mätsystem, bildanalys, signalanalys och biomekanisk modellering.

Utmärkande för våra forskningsprojekt är att de utförs i nära samarbete med kliniska forskare, vilket säkerställer projektens relevans.

 

Några av våra forskare och lektorer

Anders Eklund
Professor med förenad klinisk anställning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 24
Helena Grip
Övrig/annan befattning, adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 29
Anders Wåhlin
Övrig/annan befattning, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 11
Petter Holmlund
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 79
Nina Sundström
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 28
Christer Grönlund
Adjungerad professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 85
Sara Qvarlander
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 41 52
Fredrik Öhberg
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 27
Urban Wiklund
Adjungerad professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 21
Senast uppdaterad: 2022-10-31