Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogram i rätt, genus och samhälle

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2018

Att kunna sätta in juridiken i ett större sammanhang och att kunna granska och kritisera den, är ett viktigt redskap för dig som vill kunna möta utmaningar i arbetslivet som har att göra med jämställdhet och jämlikhet. Masterprogrammet ger dig kunskaper i både juridik och genusvetenskap. Programmet ges i sin helhet via internet, är tvärvetenskapligt med stark nordisk profil och utgör en påbyggnadsutbildning för studerande samt ger fördjupade kunskaper för yrkesverksamma.

Under utbildningen

Programmet baseras på studerandeaktiva arbetsformer. Undervisningen ges via elektronisk lärplattform där studenten tar del av inspelade föreläsningar samt deltar i seminarier. Examination sker huvudsakligen genom individuella skrivuppgifter. Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, och kritisk analys utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Programstudenter har platsgaranti på kurser som ingår i programmet.

Det är ett internationellt program med studenter från olika länder. All undervisning ges på engelska.

Programöversikt

Termin 1-2
Rätt och samhälle: Juridisk översiktskurs 15 hp. Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys 15 hp. Kritiska studier av genus och rätt i Norden 15 hp. Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter 15 hp (alt. magisterexamen: Självständigt arbete i genusvetenskap eller rättsvetenskap 15 hp).

Termin 3-4
Den tredje terminen ger profileringsmöjligheter genom valbara kurser motsvarande 22,5 hp. Under terminen ges även en obligatorisk metodkurs om 7,5 hp. Under den avslutande fjärde terminen skrivs ett självständigt arbete i genusvetenskap eller rättsvetenskap.

Valbara kurser 22,5 hp. Metodkurs I 7,5 hp. Självständigt arbete i genusvetenskap eller rättsvetenskap 30 hp (För dig som erhålllit magisterexamen under termin 2: Självständigt arbete i genusvetenskap eller rättsvetenskap 15 hp och Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter 15 hp)

Efter utbildningen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan du efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen. Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan du efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen.

Vanliga jobb

Programmets inriktning öppnar för arbete med bl.a. jämställdhet och likabehandling i vid mening såsom handläggare, strateg, konsult, samhällsanalytiker/planerare, utbildare, personalansvarig, informationsansvarig samt arbete med implementering, uppföljning eller utvärdering av lagstiftning och policy. Genusvetenskaplig såväl som rättsvetenskaplig kompetens är även centralt i bl.a. internationellt fredsarbete, biståndsarbete och annat arbete för mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald inom exempelvis regionala och nationella föreningar och organisationer.

Examen

Filosofie Magisterexamen. Huvudområde rättsvetenskap eller genusvetenskap. Inriktning: Rätt, genus och samhälle 60hp
Filosofie Masterexamen. Huvudområde rättsvetenskap eller genusvetenskap. Inriktning: Rätt, genus och samhälle 120 hp
 

Anmälan och behörighet

Masterprogram i rätt, genus och samhälle, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs En A/5 samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (krav på svenska gäller om utbildningen ges med svenska som undervisningsspråk).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-02068

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Johanna Lauri