Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogram i rätt och samhälle

  • Antal högskolepoäng 120 hp

Trots ambitionen att rättssystemet ska vara neutralt för alla medborgare inverkar lagar och förordningar på olika sätt för olika grupper. Utbildningen förbereder dig för ett arbete som kräver en samhällsförankrad juridisk kompetens och en förmåga att hantera juridiken utifrån kritiska perspektiv. Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom alla sektorer i samhället, ger rättsvetenskaplig spetskompetens och har en viss nordisk och tvärvetenskaplig profil. Ges via internet.

Under utbildningen

Programmet baseras på studerandeaktiva arbetsformer. Undervisningen ges via elektronisk lärplattform där studenten tar del av inspelade föreläsningar samt genomför seminarier, quiz, blogginlägg, individuella skrivuppgifter och kritiskt värderar kunskapsproduktion. Examination sker huvudsakligen genom individuella skrivuppgifter. Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, och kritisk analys utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Programstudenter har platsgaranti på kurser som ingår i programmet. Det är ett internationellt program med studenter från olika länder. All undervisning ges på engelska.

Kurser

De två första terminerna omfattar fyra obligatoriska kurser:
- Rätt och samhälle: juridisk översiktskurs 15 hp
- Rättsliga praktiker: rättigheter och rättvisa 15 hp
- Kritiska studier av genus och rätt i Norden 15 hp
- Socialrätt i nordiska välfärdskontexter 15 hp (alt. magisterexamen: Självständigt arbete i rättsvetenskap 15 hp)

Den tredje terminen ger profileringsmöjligheter genom valbara kurser motsvarande 15 hp. Under den avslutande fjärde terminen skrivs ett självständigt arbete i rättsvetenskap.
- Valbara kurser 15 hp
- Rätt, ekonomi och familjen 7,5 hp
- Bekönat våld 7,5 hp
- Självständigt arbete i rättsvetenskap 30 hp (För student som erhållit magisterexamen under termin 2: Självständigt arbete i rättsvetenskap 15 hp och Socialrätt i nordiska välfärdskontexter 15 hp)

Efter utbildningen

Programmets inriktning öppnar för arbete inom offentlig och privat sektor samt organisationer. Det gäller den traditionella juristprofessionen inom rättsväsendet men även t.ex. som juridisk expert för regeringar, strateg, utredare, arbete med implementering, uppföljning eller utvärdering av lagstiftning och policy, internationellt fredsarbete, biståndsarbete och annat arbete för mänskliga rättigheter samt den rika regionala och nationella flora av föreningar och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och mångfald. Även tjänster inom EU:s förvaltning och styrning som fokuserar på den komplexa planeringen och beslutsfattandet inom EU, samt inom organisationer som arbetar direkt gentemot EU på central nivå är av intresse för programmets målgrupp.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen. Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)