Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programöversikt masterexamen

Termin 1

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete med en omfattning om 15 hp *

Termin 2

Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
Kvantitativ metod i socialt arbete, 7.5 hp eller motsvarande
Att forska i socialt arbete, 7,5 hp
Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp

Termin 3 

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete med en omfattning om 15 hp*
Fördjupade akademiska färdigheter, 15 hp (obligatorisk)

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

 

* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, kurserna ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 15 hp