Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programöversikt masterexamen

Termin 1

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *

Termin 2

Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Att forska i socialt arbete, 7,5 hp
Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp

Termin 3 och 4**

Fördjupade akademiska färdigheter I, 7,5 hp
Självständigt vetenskapligt arbete / masteruppsats, 45 hp
Fördjupade akademiska färdigheter II, 7,5 hp

* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete 15 hp, kursernas ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 30 hp eller 15 hp

** Varje termin examineras 30 hp, det självständiga arbetet (masteruppsatsen på 45 hp) löper över två terminer.