Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i digital fabrikation och innovation

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Programmet är utformat för dig som vill utveckla färdigheter i att bemöta de utmaningar och möjligheter som digital fabrikation och den så kallade maker-rörelsen för med sig. Programmet integrerar kunskaper från samhällsvetenskap, humaniora, ingenjörsvetenskap och design. Det ges i nära samarbete med industripartners och det lokala entreprenöriella ekosystemet och förbereder dig för kvalificerade uppgifter inom digital fabrikation och innovation.

Under utbildningen

Masterprogrammet i digital fabrikation och innovation är framtaget för studenter som vill engagera sig i de nya utmaningar som uppstått genom framväxten av nya former av digitala fabrikationspraktiker som utmanar etablerade metoder för industriell massproduktion. Till exempel så genererar den snabba spridningen av 3D-skrivare nya former av småskaliga experiment, samtidigt som stora företag behöver bedöma hur deras verksamheter kommer att påverkas.

Som student kommer du under utbildningens gång att möta ett flertal perspektiv på digital fabrikation och innovation. Detta såväl vad gäller teoretiska utgångspunkter och ramverk, som tillämpning av praktiska verktyg, tekniker och metoder från respektive tradition.

Under första terminen ligger fokus på ett designbaserat perspektiv. Här kommer du som student att läsa kurser som fokuserar på ämnen såsom användarcentrerad design, prototyping, designtänkande och den specifika karaktären hos de verktyg och tekniker som ingår i digital fabrikation (t.ex. CAD/CAM, 3D-utskrifter). Efter att ha introducerats av ett humanistiskt perspektiv på processer och resultat av digital fabrikation så fortsätter andra terminen med ett innovations- och entreprenörskapsbaserat perspektiv på digital fabrikation. Slutligen, under den tredje terminen, kommer du som student att närma dig digital fabrikation från ett ingenjörsmässigt perspektiv.

Som student kan du välja att studera ett eller två år på programmet. Vilket alternativ du väljer påverkar omfattningen av, och antalet, uppsatser du kommer att skriva. Oavsett om du som student väljer att studera ett eller två år, kommer du att vara väl förberedd för att arbeta i sammanhang där innovativ användning av digital fabrikationsteknik står i centrum. Programmet utgörs av kurser som ges av flera institutioner och fakulteter. Det är också flexibelt, då den tredje terminen består av valbara kurser motsvarande 15 hp.

Efter utbildningen

Efter examen kommer du att vara väl förberedd att utföra kvalificerade uppgifter inom digital fabrikation och innovation, till exempel inom stora organisationers FoU-verksamhet, eller inom ramen för startup-verksamhet. Detta kan innebära professionella ansvarsområden relaterade till utformningen av nya digitala produkter, tjänster och processer. Möjliga karriärer för studenter med en examen i digital fabrikation inkluderar roller som konsult, forskare, projektledare, produktutvecklare eller designer inom området för digital fabrikation och innovation. Programmet ger dig också behörighet att fortsätta med forskarstudier.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde informatik. Inriktning: Digital fabrikation och innovation.
Inriktning är föreslagen men ännu ej beslutad.

Filosofie masterexamen, huvudområde informatik. Inriktning: Digital fabrikation och innovation.
Inriktning är föreslagen men ännu ej beslutad.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i digital fabrikation och innovation, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen, yrkesexamen eller motsvarande utländsk examen omfattande minst motsvarande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom ingenjörsvetenskap, design, arkitektur, informatik, företagsekonomi eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M2074

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2018.

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen, yrkesexamen eller motsvarande utländsk examen omfattande minst motsvarande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom ingenjörsvetenskap, design, arkitektur, informatik, företagsekonomi eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-02074

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Studentsupport vid Informatik

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för Informatik