Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i digital fabrikation och innovation

  • Antal högskolepoäng 120 hp

Programmet är utformat för dig som vill utveckla färdigheter i att bemöta de utmaningar och möjligheter som digital fabrikation och maker-rörelsen för med sig. Programmet förenar kunskaper från samhällsvetenskap, humaniora, ingenjörsvetenskap och design. Det ges i nära samarbete med industripartners och det lokala entreprenöriella ekosystemet och förbereder dig för kvalificerade uppgifter inom området digital fabrikation och innovation.

Under utbildningen

Masterprogrammet i digital fabrikation och innovation är framtaget för studenter som vill engagera sig i de nya utmaningar som uppstått genom framväxten av nya former av digital fabrikation som utmanar etablerade metoder för industriell massproduktion.

Som student kommer du under utbildningens gång att möta ett flertal perspektiv på digital fabrikation och innovation. Detta såväl vad gäller teoretiska utgångspunkter och ramverk, som tillämpning av praktiska verktyg, tekniker och metoder.

Under första terminen ligger fokus på ett designbaserat perspektiv. Här kommer du som student att läsa kurser som fokuserar på ämnen såsom användarcentrerad design, prototyping, designtänkande och den specifika karaktären hos de verktyg och tekniker som ingår i digital fabrikation (t.ex. CAD/CAM, 3D-utskrifter). Efter att ha introducerats av ett humanistiskt perspektiv på processer och resultat av digital fabrikation, fortsätter andra terminen med ett innovations- och entreprenörskapsbaserat perspektiv på digital fabrikation. Under den tredje terminen, kommer du som student att närma dig digital fabrikation från ett ingenjörsmässigt perspektiv.

Som student kan du välja att studera ett eller två år på programmet. Vilket alternativ du väljer påverkar omfattningen av, och antalet, uppsatser du kommer att skriva. Oavsett om du som student väljer att studera ett eller två år, kommer du att vara väl förberedd för att arbeta i sammanhang där innovativ användning av digital fabrikationsteknik står i centrum. Den tredje terminen består av valbara kurser motsvarande 15 hp.

Film: Interaktionslabb
Interaktionslabb

Informatik - studiemiljön och lokaler. Välkommen!

Efter utbildningen

Efter examen kommer du att vara väl förberedd att utföra kvalificerade uppgifter inom digital fabrikation och innovation, till exempel inom stora organisationers FoU-verksamhet, eller inom ramen för startup-verksamhet. Detta kan innebära professionella ansvarsområden relaterade till utformningen av nya digitala produkter, tjänster och processer. Möjliga karriärer för studenter med en examen i digital fabrikation inkluderar roller som konsult, forskare, projektledare, produktutvecklare eller designer inom området för digital fabrikation och innovation. Programmet ger dig också behörighet att fortsätta med forskarstudier.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde informatik. Inriktning: Digital fabrikation och innovation.
Inriktning är föreslagen men ännu ej beslutad.

Filosofie masterexamen, huvudområde informatik. Inriktning: Digital fabrikation och innovation.
Inriktning är föreslagen men ännu ej beslutad.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för Informatik
Kontaktperson för programmet är:
Studentsupport vid Informatik