"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inriktning Ekologi

Vill du skaffa dig avancerad ekologisk utbildning som ger gedigen kunskap om både generell ekologisk teoribildning och den verkliga naturen med speciellt fokus på nordliga ekosystem? Inom inriktningen ekologi har du goda möjligheter att själv påverka din utbildningsprofil, genom vilka valfria kurser du väljer att läsa.

Behörighet

Kandidatexamen. Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i huvudområdet biologi. Engelska 6.

Så läser du

År 1: Skogsekologi eller Akvatiska ekosystem + Akvatisk ekosystemekologi, Ekologisk dynamik eller Molekylär ekologi och evolution, Analys av fältdata, Naturvård.

År 2: Valfria kurser samt ett examensarbete som omfattar antingen 30 eller 60 hp.

Senast uppdaterad: 2022-10-31