"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inriktning Naturvård

Eftersom Umeå universitet har en gemensam institution för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG, har vi möjlighet att erbjuda en inriktning mot naturvård på vårt masterprogram – där du både fördjupar dina ekologiska kunskaper och förbättrar dina kunskaper inom miljö- och samhällsplanering och geografiska informationssystem, GIS.

Programmet ger dig goda kunskaper om nordliga ekosystem kombinerat med avancerad ekologisk teoribildning och statistiska analysmetoder som du behöver för att arbeta med komplexa som biologiska frågeställningar. Dessutom ger programmet färdigheter inom lagstiftning, datahantering, miljökonsekvensbeskrivning och samhällsplanering.

Arbetsmarknad

Vill du arbeta med biologiska frågeställningar på länsstyrelser, kommuner eller företag? Den här inriktningen är skräddarsydd för att ge dig de kunskaper och färdigheter som är viktiga vid naturvårdsarbete och ofta efterfrågas i platsannonser.

Examen och behörighet

Efter ett slutfört program får du en mastersexamen i biologi med inriktning mot naturvård. Examen ger behörighet till forskarutbildning.
Behörighet: Grundläggande behörighet: Kandidatexamen. Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i huvudområdet biologi, Engelska 6.

Så läser du:

År 1: Skogsekologi eller Akvatiska ekosystem + Akvatisk ekosystemekologi, Ekologisk dynamik eller Molekylär ekologi och evolution, Analys av fältdata, Naturvård.

År 2: Valfria kurser samt ett examensarbete som omfattar 30 eller 60 hp.

Senast uppdaterad: 2022-10-31