"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Masterprogrammet i farmaci

Vi hälsar dig varmt välkommen till vårt program och hoppas att du skall få en mycket givande studietid. OBS! För dig som är antagen med villkor gäller att behörigheten måste vara klar innan du får börja på programmet. Kom ihåg att tacka ja till din studieplats på www.antagning.se innan svarstiden går ut, för att du ska behålla din studieplats. Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta programansvarig eller studievägledare. Du hittar kontaktuppgifter sist i det här brevet.

Så här börjar du

 • 2. Aktivera ditt Umu-id och MFA

  Umu-id är ditt användarkonto. MFA ökar din digitala säkerhet.

  Ditt Umu-id behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  MFA, eller multifaktorautentisering som det heter, minskar risken att obehöriga kommer åt din information eller ditt konto. Som ny student behöver du aktivera MFA för att kunna logga in i olika system, exempelvis lärplattformen Canvas och studentwebben.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id och MFA

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id eller MFA kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på kursen

  Du måste registrera dig på varje kurs som du läser på universitetet. Genom att registrera dig vid varje kursstart kommer du med på kurslistor, får tillgång till kurssajter, du är försäkrad under kursens gång, dina betyg kan registreras och CSN kan se att du studerar.

  För att registrera dig på programmet och första kursen (Organisk kemi med läkemedelsinriktning 15hp), skickar du så snart du tackat ja till din plats på antagning.se in registreringsblanketten för kursen. Registreringsblanketten hittar på programmets hemsida på studentwebben.

  Fyll i blanketten och skriv under, skicka in via post till studieadministratör för kursen Sanna Bränström (postadress står på blanketten) Har du inte möjlighet att närvara vid introduktionen måste du anmäla det i förväg till programansvarig eller studievägledare annars förlorar du din studieplats.

  Behålla din plats på programmet

  För att behålla din plats på programmet behöver du:

  1)     Delta vid obligatoriskt uppropet via Zoom 31/8

  2)    Ska registreringsblanketten vara tillhanda Sanna Bränström senast den 31/8

  3)    Logga in i lärplattformen Cambro senast under vecka 36

  4)    Delta i obligatoriska laborationer under vecka 37

  Det är viktigt att du uppfyller ovanstående krav, annars kommer du att förlora din studieplats.

  Om du av någon anledning inte kan närvara vid uppropet, måste du kontakta studievägledare Sanna Bränström, svl.farmaci.chem@umu.se, på Kemiska institutionen senast måndag 31/8 klockan 10.00 för att behålla din plats på masterprogrammet i farmaci.
  Efter denna tidpunkt börjar vi anta studenter som står på reservlistan. Om du av någon anledning har ångrat dig och inte vill gå programmet måste du meddela detta till Sanna omedelbart eller själv lägga ett återbud på antagning.se.

  Webbregistrering via Studentwebben

  På samtliga andra kurser inom programmet använder vi oss av webbregistrering vilket innebär att du själv med hjälp av ditt UmU-id kan logga in i studentwebben och registrera dig. Webbregistreringen är öppen en vecka före kursstart och stänger natten till kursstart kl. 24.00. Det är viktigt att du registrerar dig på kursen inom utsatt tid, annars kommer du att förlora din möjlighet att delta på kursen. Mer information om hur registreringen går till hittar du här:

  Studentwebben - registrering på kurs

  Får du problem med registreringen ska du kontakta studieadministratör för den kurs du läser (kontaktuppgifter finnas i Cambro i sajten farmaciprogrammen). Ange alltid namn, personnummer och kurs i meddelandet om du skickar e-post.

  Höstterminens kurser

  Den första terminen på masterprogrammet i farmaci innehåller följande kurser:

  1) Organisk kemi med läkemedelsinriktning, 15 hp (200831-201101)

  2) Läkemedelsanalytisk kemi 7,5 hp (201102-200117)*

  3) Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning 7,5 hp (201102-200117)*

  * kurserna läsas parallellt

  Träffar i Umeå

  Fyra obligatoriska träffar kommer att äga rum i Umeå under höstterminen. Under träffarna i Umeå finns det flera möjligheter till boende:

  Läs mer om boende

  1) Organisk kemi med läkemedelsinriktning, 15 hp:

  Obligatoriska laborationer och grupparbete: 200909 (kl 12.00)-200918 (kl 17.00)

  Obligatoriska laborationer: 201019 (kl 08.00)-201023 (kl.17.00)

  2) Läkemedelsanalytisk kemi 7,5 hp

  Obligatoriska laborationer: 201116 (kl 10.00) – 201120 (slut kl 15.00)

  3) Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning 7,5 hp

  Obligatoriska laborationer: 201214(kl 10.00) – 201218 (kl 12.00)

  Fäll ihop
 • 4. Börja kursen

  Måndag 31 augusti 2020

  Tid: 12.00

  Plats: Zoom, se länk nedan

  Första kursen är Organisk kemi med läkemedelsinriktning, 15 hp. Kursen startar med upprop i Zoom. Länk till Zoom kommer läggas upp på programmets hemsida på studentwebben och i Cambro (informationen publiceras under vecka 35).

  Tid: kl. 12.00 måndag den 31 augusti 2020.

  Under första timman ges i Zoom en introduktion till hela utbildningen. Därefter följer föreläsningar via Zoom. Någon vecka innan terminen börjar kommer ytterligare information som studiehandledning, schema för Zoom-introduktionen och schema för kursen att läggas upp på programmets hemsida på studentwebben.

   

  Fäll ihop

Om kursen

 • Programmets/kursens upplägg

  Studenter inom master i farmaci kommer att läsa samma kurser som apotekarstudenterna under studietiden. Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Den övervägande delen av utbildningen är nätbaserad. Det innebär att du kommer att bedriva merparten av studierna på hemorten och undervisningsmaterialet kommer att finnas på en lärplattform.

  Undervisningen (föreläsningar, seminarier, frågestunder mm) sker till största delen på svenska, vissa undervisningsmoment kan dock ske på engelska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Alla studiegrupper träffar lärare för seminarieträffar och frågestunder ca en gång per vecka via e-mötesprogrammet Zoom. En del av dessa träffar innehåller obligatoriska undervisningsmoment. Alla studenter har dessutom tillgång till lärare via internet under hela utbildningen.

  Det krävs ingen större datorvana för att använda det nätburna undervisningsmaterialet. Vi använder oss av lärplattformen Cambro och e-mötesprogrammet Zoom på utbildningen. Obligatorisk introduktion till Zoom hålls via internet under vecka 36. Schema för introduktionen till Zoom kommer att läggas ut på programmets hemsida under vecka 35. Vi uppmanar dig att uppmärksamma detta och att kontrollera vilken grupp du ska medverka i. Din dator kan vara antingen en PC eller en Mac, och du behöver tillgång till fast internetuppkoppling.

  Mer information om tekniska krav hittar du på programmets hemsida på studentwebben.

  I Cambro hittar du bland annat allt kursmaterial, schema, lista över kursdeltagare, meddelande från lärare och information om programmet. Tillgång till Cambro får du genom att aktivera ditt UmU-id (se nedan).

  Fäll ihop
 • Repetitionskurs i kemi

  För er som vill repetera kemikunskaperna från gymnasiet finns möjlighet att göra det i en repetitionskurs i kemi som ni har tillgång till under hela er utbildningstid i lärplattformen Cambro, program sajt farmaciprogrammen där ligger en undersajt som heter Repetitionskurs i kemi 1 och 2. Repetitions-kursen är tänkt som ett stöd för fortsatta universitetsstudier. På apotekarprogrammets hemsida kommer det att läggas ut en länk till Repetitionskursen under vecka 35 så att ni har möjlighet att gå igenom den även innan programstart. När ni klickat på länken uppmanas ni fylla i användaruppgifter. Som användarnamn skrivs ”student” och som lösenord skrivs ”farmaci”.

  Fäll ihop
 • Kurslitteratur, kontaktuppgifter mm

  Kurslitteratur för terminens inledande kurs hittar du på kurshemsidan via Keminska institutionen https://www.umu.se/student/mina-studier/masterprogrammet-i-farmaci-120-hp/ Litteratur för följande kurser i programmet finns i Cambro och sajten farmaciprogrammen under meny Kurslitteratur. Som student har du tillgång till Universitetsbibliotekets alla resurser såsom kurslitteratur, tidskrifter, grupprum och en presentationsstudio för övning och inspelning av egna föreläsningar. Där finns också Studieverkstaden som erbjuder bra tips kring såväl skrivande som studieteknik. Mer information hittar du på: www.ub.umu.se.

  Kontakta oss

  Hör gärna av dig till oss om du har funderingar kring något som rör programmet.

  Programansvarig: Jerker Fick
  Kemiska institutionen
  Umeå universitet
  901 87 Umeå

  jerker.fick@umu.se
  Tel: 090–786 93 24

  Studievägledare: Sanna Karlsson
  Kemiska institutionen
  Umeå universitet
  901 87 Umeå

  svl.farmaci.chem@umu.se
  Tel: 090–786 60 58

  Läs mer om programmet och dina studier

  https://www.umu.se/student/kemiska-institutionen/program/ och på utbildningswebben du läsa mer om programmet. På programmets hemsida på studentwebben hittar du:

  • Registreringsblankett

  • Preliminärt schema för kursen Organisk kemi med läkemedelsinriktning 15 hp/ via din studentwebb och kursen hemsida

  • Programöversikt

  • Litteraturlista för farmaciprogrammen

  • Tekniska krav

  • Information om ansökan om tillgodoräknanden

  • Vanliga frågor och svar

  Du kan läsa om hur det är att vara ny student vid Umeå universitet på:

  Läs mer om att vara ny student

   

   

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)