Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i geoekologi

 • Antal högskolepoäng 120 hp
 • Studietid 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Starttid Hösttermin 2017

Geoekologi integrerar geovetenskap med ekologi och du kommer att studera naturliga geovetenskapliga processer, klimatförändringar och effekten av mänsklig påverkan som naturresursutnyttjande och miljöstörning. Påverkan på geoekologiska processer leder till omfattande förändringar i miljön. Du kommer att utveckla medvetenhet och fördjupad kunskap om miljöförändringar över år till årtusenden i olika miljötyper.

Under utbildningen

Under utbildningen befäster du teoretiska studier av viktiga geovetenskapliga processer via experiment och fältstudier i det nordliga landskapet, i en rad olika boreala och arktiska naturtyper. Som masterstudent i geoekologi i Umeå tränas du i att självständigt lösa problem, tänka analytiskt och arbeta kritiskt vetenskapligt. Som första kurs läser du Akvatiska ekosystem följt av Akvatisk biogeokemi. Därefter följer kurserna Analys av fältdata och Analys av miljöförändringar. Det finns även ett stort utbud av Valbara/Fria kurser att läsa under första och andra året exempelvis, Arktisk geoekologi, Teoretisk geovetenskap och Terrester Biogeokemi. Undervisningen sker i nära samarbete med den forskning som bedrivs vid institutionen.

Stor valfrihet bland kurser

De obligatoriska delarna i masterprogrammet i geoekologi består av fyra kurser under år 1 (Akvatiska ekosystem, Akvatisk biogeokemi, Analys av fältdata och Analys av miljöförändringar), samt ett avslutande examensarbete som omfattar antingen 30 hp eller 60 hp.
Utöver det väljer du fritt bland våra kurser på avancerad nivå, förutsatt att dina val uppfyller examenskraven för masterexamen. Du har också möjlighet att läsa upp till 30 högskolepoäng där du breddar din utbildning med kurser inom institutionens andra ämnesområden. All undervisning sker på engelska. Utbildningen fick det högsta betyget i Universitetskanslersämbetets senaste kvalitetsgranskning.

Programöversikt

Efter utbildningen

Ditt framtida yrkesliv kommer att handla om samhällsekonomiskt viktiga verksamheter och framtidsfrågor om klimat och miljö. Efter utbildningen arbetar de flesta av våra studenter med miljöfrågor eller miljöproblem, antingen på ett privat företag eller på en myndighet. Ganska många fortsätter med en forskarutbildning och siktar på en karriär som forskare.

Vanliga yrken

• Handläggare vid länsstyrelser, kommuner och myndigheter.
• Miljökonsult vid privatföretag och inom gruvverksamhet.

Examen

Masterexamen

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i geoekologi, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till mastersprogrammet i geoekologi krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen: Geovetenskap/naturgeografi 90 högskolepoäng, eller Biologi 60 högskolepoäng alternativt Kemi 60 högskolepoäng alternativt Miljövetenskap 60 högskolepoäng samt Geovetenskap/Naturgeografi 30 högskolepoäng samt En A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M5006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till mastersprogrammet i geoekologi krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen: Geovetenskap/naturgeografi 90 högskolepoäng, eller Biologi 60 högskolepoäng alternativt Kemi 60 högskolepoäng alternativt Miljövetenskap 60 högskolepoäng samt Geovetenskap/Naturgeografi 30 högskolepoäng samt En A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-05006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

 • Vad är unikt med Masterprogrammet i geoekologi?

  Programmet är brett och erbjuder starka kopplingar mellan biogeokemiska processer i mark och vatten som du kan studera i olika tidsskalor, det vill säga från år till årtusenden, omfattande en rad olika ämnesområden, till exempel klimatförändringar och föroreningar, i en rad olika naturtyper i boreala och arktiska områden.

  Fäll ihop
 • Vilka typer av kurser kan jag läsa?

  Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap är unik i det avseendet eftersom det ger studenter möjlighet att läsa kurser både i akvatiska och terrester biogeokemi liksom i paleolimnologi, med möjligheter att länka detta till ekologi.

  Fäll ihop
 • Vilken typ av examensarbeten kan jag göra?

  Vi erbjuder goda möjligheter att göra ditt examensarbete kopplat till vår pågående starka forskning vid EMG vilken bedrivs både i boreala och arktiska ekosystem. Det finns också möjlighet att göra examensarbetet kopplat till länsstyrelser, konsultföretag och kommuner. Utöver sedvanliga examensarbeten omfattande 30 hp kan vi erbjuda ettåriga (60 hp) examensarbeten.

  Fäll ihop
 • Kommer jag få jobb efter min utbildning?

  Studenter som har läst geovetenskap hos oss klarar sig mycket bra på arbetsmarknaden. En nyligen utförd undersökning visar att mer än 80 procent av de som har tagit vår kandidatexamen (2006-2015) har arbeten som är relevanta för utbildningen. Med en masterexamen blir man ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Ann-Kristin Bergström, programansvarig