Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i IT Management

  • Antal högskolepoäng 120 hp

Masterprogrammet i IT management är framtaget för dig som vill vara med och utforma informationsteknikens användning. Programmet ger dig möjlighet att skapa en unik kompetensprofil där du kan kombinera kunskap från din kandidatutbildning med nya insikter om IT och dess användning i organisationer och affärsverksamheter. Med en examen i IT management kan du fungera som länken mellan organisationer och IT.

Under utbildningen

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Genom föreläsningar och seminarier behandlas respektive kurs teoretiska aspekter och genom olika former av live cases får du som student arbeta praktiskt med kursens teoretiska delar.

Eftersom programmet ges på engelska hittar du mer om programmet på den engelska sidan:

Master's Programme in IT Management

Film: Master’s Programme in IT Management at Umeå University, Sweden
Master’s Programme in IT Management at Umeå University, Sweden

Efter utbildningen

Högskoleverkets senaste rapport [2010:19] om etablering på arbetsmarknaden visade att 87 procent av personer med en magisterexamen med ämnesfördjupning inom informatik/ data- och systemvetenskap hade jobb inom ett år efter avslutade studier. Detta var den högsta etableringsgraden bland alla generella examensgrupper.

Utbildningen förbereder för kvalificerat utrednings-, planerings- och utvecklingsarbete inom privat eller offentlig sektor såväl som för forskning. Efter utbildningen kan du jobba med projekt management, verksamhetsutveckling, konsultarbete, systemdesign eller affärsutveckling.

Film: Våra studiemiljöer
Våra studiemiljöer

Här ser du lokaler och utrustning som studenter har tillgång till 24/7 under studietiden. Välkommen!

Examen

Filosofie magisterexamen 60 hp. Huvudområde: informatik. Inriktning: IT-management.
Filosofie masterexamen 120 hp. Huvudområde: informatik. Inriktning: IT-management.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för Informatik
Kontaktperson för programmet är:
Lars Öbrand