"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tre inriktningar att välja mellan

Masterprogrammet i kemi erbjuder tre olika inriktningar, i miljökemi, läkemedelskemi och proteinkemi. Inriktningarna matchar de starka forskningsområdena vid Kemiska institutionen och undervisningen sker i nära kontakt med forskningen.

Inriktning - Miljökemi

Inriktningen mot miljökemi ger fördjupad förståelse av organiska och oorganiska miljögifters förekomst, ursprung och processer relaterade till dess transport, distribution, omvandling och tillgänglighet i biota, jord, luft och vatten. Utbildningen är främst fokuserad på avancerade metoder för analys och modellering av kemiska och biogeokemiska processer. Institutionen har flera starka forskargrupper inom området som studerar och utvecklar metoder för spårämnesanalys, miljögifters öde i miljön och biogeokemiska processer på molekylär nivå för tex bekämpningsmedel, läkemedel och långlivade organiska föroreningar.

Inriktning - Läkemedelskemi

Inriktningen mot läkemedelskemi ger fördjupad kunskap om biologiskt aktiva ämnen på molekylär nivå. Fokus i programmet ligger på forskning och utveckling av läkemedel men även andra bioaktiva substanser behandlas. Programmet kombinerar teoretiska avsnitt med experimentellt arbete med en tydlig koppling till pågående forskning inom området biologisk kemi. Umeå universitet har en aktiv forskningsprofil inom detta område där flera forskargrupper inom läkemedelskemin studerar till exempel virusinfektioner, cancer och ledgångsreumatism.

Inriktning - Proteinkemi

Inriktningen mot proteinkemi fokuserar på fördjupade studier av viktiga biomolekyler. Grundläggande frågor som behandlas i detta program är till exempel; hur fungerar proteiner i olika biologiska processer och varför kan felaktiga proteiner orsaka sjukdomar? Kurserna i programmet omfattar grundläggande aspekter av proteiners struktur och funktion, inklusive moderna biokemiska och biofysikaliska metoder. Programmet behandlar även moderna koncept för studier av läkemedel-protein-interaktioner som har stor betydelse i farmaceutisk forskning och vid behandlingar av många vanliga sjukdomar alltifrån cancer till Alzheimers sjukdom.

Senast uppdaterad: 2022-10-31