"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Senare del av Masterprogrammet i marknadsföring

På de program där det finns lediga studieplatser kan du ansöka till senare del av program. Det innebär att du inte söker till termin ett, utan till en senare termin. Du som läst fristående kurser men hellre vill läsa program eller vill byta studieort inom samma/motsvarande program kan söka senare del av program. Det gäller även för dig som har studieavbrott och vill återuppta programstudierna. Om det finns lediga platser görs en bedömning av de resultat du uppnått under dina tidigare studier.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Kraven till de olika terminerna

Det är viktigt att veta att behörighetskraven varierar beroende på till vilken termin inom programmet du söker.

För behörighet till programmet måste du uppfylla grundläggande och särskild behörighet till programmet (se programmets webbsida) samt ha läst (eller hålla på att läsa) de kurser som ingår i föregående termin/terminer på programmet eller motsvarande.

  • För ansökan till termin 2 (enbart vårtermin):
    Kunskaper motsvarande en termin på programmet.

  • För ansökan till termin 3 (enbart hösttermin):
    Kunskaper motsvarande två terminer på programmet.

  • För ansökan till termin 4 (enbart vårtermin):
    Kunskaper motsvarande tre terminer på programmet.

Platstillgång

Vi utannonserar platser till senare del av program trots att vi ännu inte vet om det kommer att finnas lediga platser. Detta gör vi p.g.a. att många avhopp från program sker mellan terminerna. Trots att det finns möjlighet att söka till senare del är det följaktligen inte givet att det kommer att finnas lediga platser.

Ansökan

Du kan inte i ansökan ange till vilken termin du söker utan det finns bara en anmälningskod för senare del av programmet. Vid behörighetsgranskning kontrolleras vilken termin du uppfyller behörigheten till.

Anmälan och behörighet

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Informationen nedan gäller enbart för senare del av program

Startar

Vårtermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Urval

Sökande till senare del av program antas i följande prioritetsordning: 1. Studenter som anmält studieavbrott 2. Studenter som antagits till och registrerats på termin 1 och fått tillgodoräkna minst en termins studier 3. Övriga studenter som avbrutit studierna på programmet 4. Övriga behöriga sökande Meritvärderingen görs med hänsyn till uppnådda högskolepoäng i statlig högskoleutbildning eller motsvarande vid sista ansökningsdag.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-S2025

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)