Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i molekylärbiologi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

På masterprogrammet i molekylärbiologi skaffar du dig en gedigen verktygslåda för att kunna undersöka biologiska problem med avancerade molekylära metoder. Dina lärare är internationellt framstående forskare och du gör ditt examensprojekt i en forskargrupp. Du får en bra grund för fortsatta forskarstudier och jobb med forskning och utveckling, antingen på ett universitet eller inom bioteknik- och läkemedelsbranschen.

Film: Nathan Kenney
Nathan Kenney

Vill du veta mer om masterprogrammet i molekylärbiologi? Se filmen.

Under utbildningen

Höstens intag till masterprogrammet i molekylärbiologi inleds med en kurs i avancerad molekylärbiologi medan kursen molekylär genetik läses början av termin två. Om du väljer att börja på vårterminen startar du med kursen i molekylär genetik och läser avancerad molekylärbiologi i början av din andra termin. I övrigt kan du välja bland olika kurser i molekylärbiologi eller i andra ämnen så länge de uppfyller kraven för att erhålla en masterexamen i molekylärbiologi. Du kan till exempel läsa kurser i biokemi, infektionsbiologi och växtmolekylärbiologi.

Teori varvat med praktisk problemlösning

Film: Vi utbildar upptäckare!
Vi utbildar upptäckare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Vi utbildar upptäckare – inom allt från fysik och matematik till molekylärbiologi, biologi och kemi.

De enskilda kurserna i programmet består normalt av nio veckors heltidsstudier. I undervisningen ingår föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer och molekylärbiologisk problemlösning. Undervisningsmoment inkluderar aktuella frågor inom molekylärbiologi och laborationerna innehåller moderna experimentella metoder för att lösa biologiska frågeställningar i molekylärbiologi.

Gör exjobb i en forskargrupp

Utbildningen avslutas med ett examensarbete i molekylärbiologi. Du kan antingen göra examensarbetet i en forskargrupp vid Umeå universitet, till exempel på avdelningarna för molekylärbiologi, kemi eller växtfysiologi, men kan också i forskningsintensiva organisationer som till exempel bioteknikföretag.

Forskning i frontlinjen

Umeå universitet är värd för många framstående forskargrupper som bedriver molekylärbiologisk forskning i frontlinjen av internationell betydelse inom områdena mikrobiologi, cellbiologi, kemisk biologi, immunologi, systembiologi, sensoriska system, cancerbiologi, utvecklingsbiologi, medicinsk biologi samt immunologi. Många av våra examinerade studenter fortsätter som doktorander här eller någon annanstans. Molekylärbiologi är en bred disciplin och ger gedigen utbildning även för dem som vill göra karriär utanför akademin.

Programöversikt

På masterprogrammet i molekylärbiologi kan du välja mellan en rad olika kurser. Vissa baskurser är obligatoriska, men merparten av kurserna är valbara vilket innebär stora möjligheter att själv forma sin utbildning.

Baskurser:
Avancerad molekylärbiologi. Molekylär genetik.

Valbara kurser:
Biokemi - proteinstruktur och funktion. Farmakologi NT. Funktionsgenomik. Funktionsgenomik teori. Immunkemiska tekniker N/T.  Tumörbiologi. Växters cell- och molekylärbiologi.  Proteinkemisk separations- och analysteknik. Teoretisk medicinsk kemi. Transgenteknologi N/T.

Valbara kurser i molekylärbiologi på kandidatnivå:
Bioinformatik och genomanalys. Genetik II. Immunologi. Bakteriell fysiologi och patogenes. Neurobiologi. Strukturbiologi.

Fria kurser:
Tillväxt och utveckling hos växter. Växtbioteknik och molekylär förädling.

Efter utbildningen

Med en masterexamen i molekylärbiologi är du attraktiv för arbetsgivare vid till exempel läkemedels- och bioteknikföretag och dina arbetsuppgifter är vanligtvis forskning, utveckling eller marknadsföring. Andra möjliga arbetsuppgifter är utredningar och vetenskaplig journalistik.

Läsa vidare?

Efter examen kan du fortsätta med en forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i molekylärbiologi, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: a) 60 hp inom biovetenskap (inkluderande genetik, mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, zoofysiologi och växtbiologi) varav minst 7,5 hp genetik och 7,5 hp mikrobiologi. b) 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi . c) 30 hp praktisk erfarenhet experimentellt arbete. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P5010

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: a) 60 hp inom biovetenskap (inkluderande genetik, mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, zoofysiologi och växtbiologi) varav minst 7,5 hp genetik och 7,5 hp mikrobiologi. b) 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi . c) 30 hp praktisk erfarenhet experimentellt arbete. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M5010

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson för programmet är:
Matthew Francis och Viktoria Vedin