"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöekonomisk profil

Miljö- och naturresursekonomi är ett av våra absolut starkaste forskningsområden och det är väldigt glädjande att vi tillsammans med CERE kan erbjuda en spetsutbildning av yttersta klass inom samma område!

Miljöekonomi - Vad är det?

Profile: Environmental and Resource Economics

Professor Runar Brännlund om den nya profilen

Naturvårdsverket beskriver miljöekonomi

"Miljöekonomi handlar om samspelet mellan samhällsekonomi och miljö, och om att hushålla med begränsade resurser. Miljöekonomi syftar till att vi ska nyttja våra ekosystems varor och tjänster på bästa sätt."

Som exempel på vad en miljöekonom hos dem arbetar med för frågor kan man vidare läsa:

"Är det korrekt, ur samhällsekonomisk synvinkel, att till exempel begränsa exploateringen av ett unikt fjällområde eller att vidta åtgärder för att minska utsläppen av trafikavgaser i en innerstad? Att sätta ett värde på förändringar i miljön är en viktig del av en samhällsekonomisk konsekvensanalys."

Vad kommer jag lära mig?

Du som väljer att inrikta dina studier mot miljö- och naturresursekonomi kommer under termin tre att läsa profilkurser. Vilka kurser som erbjuds kommer variera mellan terminerna men följande ämnen ingår i grundutbudet:

Energiekonomi
Värdering av miljövaror
Miljöekonomi
Metoder och verktyg (statistiska programvaror et cetera.)

Kontakta programsamordnaren för mer information om vilka kurser som planeras.

CERE - Ett centra av kunskap och kompetens

Lokaliserat till Umeå universitet och Enheten för nationalekonomi finns ett av Europas ledande forskningsmiljöer för miljö- och naturresursekonomi, CERE. De beskriver sig själva så här:

"CERE är ett inter-disciplinärt forskningscenter inom området miljö- och naturresursekonomi i Umeå. Centret, som är lokaliserat vid USBE (Handelshögskolan), Umeå Universitet, är ett samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Var för sig är universiteten ledande inom området miljö och naturresursekonomi, tillsammans stärks forskningsmiljön ytterligare."

Det är professorer och forskare verksamma vid CERE som kommer stå för undervisningen inom miljö- och naturresursprofilen och deras egen forskning kommer vara en naturlig utgångspunkt för diskussioner och samtal. Kanske skriver du som student din avslutande uppsats inom ramen för ett större forskningsprojekt. Till CERE:s starka forskningsområden räknas bland annat:

  • Äganderätter i naturresurssammanhang
  • Naturresursförvaltning (skog, vilt, fiske)
  • Miljö- och naturresursvärdering
  • Gröna räkenskaper och välfärdsmätning
  • Långsiktiga relationer mellan ekonomisk tillväxt och miljö
  • Klimatekonomi och politik
  • Energiekonomi och politik
  • Hållbara och ansvarsfulla investeringar
  • Styrmedel, fördelningsfrågor och effektivitet

Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå, CERE

Senast uppdaterad: 2022-02-25