Hoppa direkt till innehållet

Masterprogrammet i Spatial Planning and Development

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2016

Vill du vara med att planera samhället? Att få fysiskt planera framtiden med hjälp av analyser, prognoser, simuleringsteknik och geografiska informationssystem (GIS) , den möjlihgeten kan du ta om du väljer SpatialPlanning programmet på avanderad nivå, master. Studenter från hela världen läser vårt program och du har chansen att få andra studenters erfarenheter och du undervisas och lär dig allt på engelska. Det behövs många samhällsplanerare framöver och du kan bli en av dom.

Under utbildningen

Under programmet kommer du få goda kunskaper om aktuella teorier om utveckling och planering. Vidare kommer du bli bekant med avancerade metoder för analyser som används av potentiella arbetsgivare inom fysisk planering och utveckling. Metoder som du kommer lära dig att behärska är geografiska informationssystem (GIS), analys av konsekvenser, prognoser och simuleringsteknik . Magister / Masterprogrammet i samhällsplanering integrerar en grupp av relaterade samhällsvetenskapliga ämnen som är relevanta för den fysiska planeringen. Kulturgeografi är huuvdämnet med betoning på fysisk planering.

Om du väljer den tvååriga masterprogrammet, det vill säga skriver masteruppsats termin 4, kommer du få djupare kunskaper och färdigheter inom området och samtidigt blir kurserna mer inriktade på internationella aspekterna av planering och utveckling. Magister (one-year master) är en svensk examen som kräver ytterligare ett års studier efter kandidatexamen. Den tvååriga masterexamen motsvarar den internationellt erkända "MASTER-examen".

Programöversikt

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för samhällsplanerare

Den som genomgått magister/master programmet i samhällsplanering har förvärvat kunskaper och färdigheter för kvalificerat samhällsplanerings- och utredningsarbete i offentlig förvaltning, organisationer och företag med verksamhet inom samhällsplanering. Samhällsplanerare återfinns på många håll i samhället, t ex i kommunal verksamhet, landsting, länsstyrelser, centrala myndigheter och konsultföretag.

På arbetsmarknaden finns ett stort behov av välutbildade samhällsplanerare med goda metodkunskaper inom framför allt geografiska informationssystem (GIS). I takt med att en tidigare generation av samhällsplanerare lämnar arbetsmarknaden uppstår också en hel del lediga platser som skall besättas under de närmaste åren.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering.
Filosofie masterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i Spatial Planning and Development, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2016 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (mostv) Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, geografi, samhällsplanering, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap, regionalvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt 7,5 högskolepoäng i kvantitativ metod och En B från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M2020

Anmälan

Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (mostv) Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, geografi, samhällsplanering, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap, regionalvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt 7,5 högskolepoäng i kvantitativ metod och En B från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-02020

Sista anmälningsdag

2016-04-15

Anmälan

Gör en sen anmälan! Du flyttas till antagning.se

Behörighetskrav

För att kunna antas till programmet krävs att du uppfyller behörighetskraven. Kravet för utbildningen är en kandidatexamen med 90 högskolepoäng i Kulturgeografi, Geografi, Samhällsplanering eller motsvarande (inklusive självständigt arbete). Därtill fordras minst 7,5 hp kvantitativ metod. Ta kontakt med studievägledaren (kontaktuppgifter nedan) för att höra efter om du uppfyller kraven för motsvarande behörighet.

För dig som inte uppfyller behörighetskraven

Den som inte uppfyller behörighetskraven för programmet (t ex inte har en filosofie kandidatexamen) men ändå vill gå utbildningen kan i vissa fall söka till fristående kurs. Samtliga kurser i masterprogrammet finns också som fristående kurs och för startkurserna på programmet är behörighetskraven vanligtvis minst 60 högskolepoäng (40 poäng) kulturgeografi och 7,5 hp (5p) i kvantitativa metoder, eller motsvarande. Motsvarande kan avse andra kurser än kulturgeografi vilka bedöms relevanta för utbildningen eller arbetslivserfarenhet från samhällsplanerarområdet.

Ta kontakt med studievägledaren för att se om du uppfyller kraven för motsvarande behörighet. När man uppfyllt behörighetskraven för masterprogrammet kan man ansöka om att antas till senare del av program.

Vill du veta mera?

För mer information kan du kontakta studievägledaren för programmet Håkan Appelblad Tel 090-786 71 55

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontakta oss

Kontaktperson för programmet är: Håkan Appelblad

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen