Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i Spatial Planning and Development

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Vill du vara med att forma, utveckla och planera vår gemensamma framtid? I Sverige, Europa och världen behöver utvecklingen koordineras och gestaltas. Genom masterprogrammet Spatial Planning and Development får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i samhälle, planering och avancerade analysmetoder. Metoderna omfattar bland annat rumsliga analys via geografiska informationssystem (GIS), prognoser och simulering. Studenter från hela världen och med olika utbildningsbakgrund läser programmet som ges på engelska.

Under utbildningen

Under programmet kommer du få kunskaper om aktuella teorier om planering och utveckling. Vidare kommer du bli bekant med avancerade metoder för analyser som används av potentiella arbetsgivare inom fysisk planering och utveckling. Metoder som du kommer lära dig att behärska är geografiska informationssystem (GIS), analys av konsekvenser, prognoser och simuleringsteknik. Kulturgeografi är huvudämnet med betoning på kvantitativ metod och fysisk planering.
Du kan välja kursupplägg så att du får magisterexamen efter ett år. Om du istället väljer att läsa två år och tar en masterexamen kommer du få djupare kunskaper och färdigheter inom området. Dessutom blir kurserna mer inriktade på internationella aspekter av planering och utveckling.

Programöversikt

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för samhällsplanerare

Den som genomgått magister/masterprogrammet i samhällsplanering har förvärvat kunskaper och färdigheter för kvalificerat samhällsplanerings- och utredningsarbete i såväl den privata som offentliga sektorn med verksamhet inom samhällsplanering. Samhällsplanerare återfinns t ex i kommunal verksamhet, regionala myndigheter, centrala myndigheter och konsultföretag.

På arbetsmarknaden finns ett stort behov av välutbildade samhällsplanerare med goda metodkunskaper inom framför allt geografiska informationssystem (GIS). I takt med att en tidigare generation av samhällsplanerare lämnar arbetsmarknaden uppstår också en hel del lediga platser som skall besättas under de närmaste åren. Även internationellt finns en växande arbetsmarknad dels i olika nationella sammanhang, dels på den privata konsultmarknaden.

Masterprogrammet ger också allmän behörighet till forskarutbildning i kulturgeografi.

 

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering.
Filosofie masterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i Spatial Planning and Development, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (mostv) Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, geografi, samhällsplanering, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap, regionalvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt 7,5 högskolepoäng i kvantitativ metod och En B från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M2020

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2018.

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng (mostv) Särskild behörighet: Minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, geografi, samhällsplanering, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap, regionalvetenskap, utvecklingsstudier, miljövetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, landskapsarkitektur eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt 7,5 högskolepoäng i kvantitativ metod och En B från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-02020

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Behörighetskrav

För att kunna antas till programmet krävs att du uppfyller behörighetskraven. Kravet för utbildningen är en kandidatexamen med 90 högskolepoäng i Kulturgeografi, Geografi, Samhällsplanering eller motsvarande (inklusive självständigt arbete). Därtill fordras minst 7,5 hp kvantitativ metod. Ta kontakt med studievägledaren (kontaktuppgifter nedan) för att höra efter om du uppfyller kraven för motsvarande behörighet.

För dig som inte uppfyller behörighetskraven

Den som inte uppfyller behörighetskraven för programmet (t ex inte har en filosofie kandidatexamen) men ändå vill gå utbildningen kan i vissa fall söka till fristående kurs. Samtliga kurser i masterprogrammet finns också som fristående kurs och för startkurserna på programmet är behörighetskraven vanligtvis minst 60 högskolepoäng (40 poäng) kulturgeografi och 7,5 hp (5p) i kvantitativa metoder, eller motsvarande. Motsvarande kan avse andra kurser än kulturgeografi vilka bedöms relevanta för utbildningen eller arbetslivserfarenhet från samhällsplanerarområdet.

Ta kontakt med studievägledaren för att se om du uppfyller kraven för motsvarande behörighet. När man uppfyllt behörighetskraven för masterprogrammet kan man ansöka om att antas till senare del av program.

Vill du veta mera?

För mer information kan du kontakta studievägledaren för programmet Håkan Appelblad Tel 090-786 71 55

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Håkan Appelblad

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen