Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i samhällsplanering

  • Antal högskolepoäng 120 hp

Samhällsplanering handlar om att förbättra människors liv och att planera för långsiktigt hållbara samhällen. Dagens samhälls-förändringar kräver mångsidig kompetens hos morgondagens samhällsplanerare. Vill du utveckla dina kunskaper för kvalificerat samhällsplanerings- och utredningsarbete? I så fall är Masterprogrammet i samhällsplanering något för dig.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Film: Gregor från Berlin
Gregor från Berlin

Gregor pluggar på masterprogrammet i Spatial Planning and Development. 

Under utbildningen

Samhällsplanering kräver förmåga att göra avvägningar mellan olika intressen. Utbildningen ger dig verktygen för att göra dessa avvägningar. Du lär dig ställa relevanta och vetenskapligt grundande frågor om förändringar och trender i landsbygder och städer, regioner och nationer.

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i avancerade kvantitativa och kvalitativa metoder, såsom geografiska informationssystem (GIS) och intervjutekniker. De hjälper dig förstå och analysera samhällsfenomen.

Välj mellan magister- eller masterexamen
Programmet leder till en masterexamen i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen. Programmet ges på engelska.

Lärare och forskare inom samhällsplanering

Erika Sandow universitetslektor
Madeleine Eriksson, universitetslektor
Rikard Eriksson, professor
Örjan Pettersson , universitetslektor
Aina Tollefsen, professor
Guilherme Kenjy Chihaya Da Silva

 

Programöversikt

Efter utbildningen

Arbetsmarknad
På arbetsmarknaden finns ett stort behov av välutbildade samhällsplanerare. Efter utbildningen kan du arbeta med kvalificerat samhällsplanerings- och utredningsarbete inom privat och offentlig sektor.

Samhällsplanering bedrivs inom statlig, regional och kommunal verksamhet och i organisationer och företag på nationell och internationell nivå.

Forskarutbildning
Utbildningen ger även grundläggande behörighet till forskarutbildning i kulturgeografi.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering.
Filosofie masterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för geografi
Kontaktperson för programmet är:
Erika Sandow