Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Du som är tandhygienist med yrkesexamen kan förnya och fördjupa dina kunskaper inom ämnet oral hälsa. Du möter andra tandhygienister under terminens veckoträffar. Du studerar olika aspekter på munhälsa hos barn och åldrande personer, hälsofrämjande och vetenskapliga metoder. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att kommunicera och reflektera, förmågor som är användbara i arbetslivet.

Under utbildningen

Utbildningen är upplagd med självstudier via universitets lärplattform och regelbundna veckoträffar i Umeå. Under höstterminen studerar du oral hälsa med fokus på barn och äldre med olika behov. Under vårterminen studerar du oral hälsa utifrån ett tobaksförebyggande och munhälsofrämjande perspektiv samt gör ett examensarbete på 15 hp.

Programöversikt

Termin 1
Oral hälsa V, 30 hp - omfattar delkurserna tandvård för vuxna med särskilda behov inklusive uppsökande verksamhet samt pedodonti II/vetenskaplig metodik.

Termin 2
Oral hälsa VI, 15 hp - hälsofrämjande arbete inklusive tobaksprevention. Examensarbete II, 15 hp.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du aktuella kunskaper för arbetet som tandhygienist med barn, åldrande och hälsofrämjande. Utbildningen leder till kandidatexamen i oral hälsa. Efter kandidatexamen kan du välja att läsa magister- eller masterexamen. Du kan därefter gå forskarutbildning som leder till doktorsexamen i oral hälsa. Forskarutbildade tandhygienister kan arbeta som lärare på universitet och högskolor.

Anmälan och behörighet

Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

5 st

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Tandhygienistexamen, 120 hp. Dispens ges till tandhygienister med kortare utbildning.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 148 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P4000

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Katarina Konradsson