Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ellen Grahn

Verksamhetsutvecklare, Örnsköldsviks kommun

Vad har du gjort efter studierna? Var jobbar du idag?

Jag har en lång bak-grund som föreningsaktiv i en humanitär organisation och såg att min framtid var att arbeta inom den ideella sektorn. Sagt och gjort, efter examen 2014 fick jag jobb på organisationen Mitt Norden Bistånds-center/Erikshjälpen där jag byggde upp en ny verksamhet med en stor secondhandbutik i fronten. Jag hade ett minst sagt väldigt roligt och utmanande första yrkesaktivt år men efter en tid började jag sakna statsvetenskapen och sökte mig därför till den offentliga förvaltningen.

Min väg in i kommunsverige var genom Traineeprogrammet Södra Norrland. Sunds-valls kommun sökte en nyligen examinerad statsvetare som skulle arbeta som utredare. Vid sidan av arbetet skulle jag, tillsammans med 10 andra traineer, under 16 månader delta i ett kompetensutvecklingsprogram. Programmet innehöll bland annat en djupgående introduktion i kommunernas politiska ledning, omvärldsbevakning, projektledning, samt en breddning. I min roll som utredare fick jag erfarenhet från två kommuner, Sundsvalls kommun och grannkommunen Ånge där jag spenderade 3 månader. Det fan-tastiska med traineeprogrammet var att vi deltagare hade olika utbildningar, kompe-tenser och roller i respektive kommun men gemensamt att vi var i början av karriären, väldigt taggade och såg stora möjligheter att arbeta kommunalt.

Idag jobbar jag som verksamhetsutvecklare på kommunledningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun. Det innebär att jag arbetar strategiskt med förvaltningens övergripande utvecklingsarbete och långsiktiga planering.

Vad består dina arbetsuppgifter av? 
Att arbeta i en kommun innebär att man har tydliga ramar, mål och värden att förhålla sig till, alltså kommunpolitiken. Eftersom jag har i uppgift att driva på verksamhetsutveckling har jag högt förtroende från mina chefer och stort spelrum där min kreativitet och min statsvetenskapliga bakgrund får flöda tillsammans i en enligt mig grym kombination. Min roll som verksamhetsutvecklare innebär i praktiken att jag sammanställer och ger förslag på nya verksamhetsidéer eller organisatoriska förändringar på kommunledningsförvaltningen. Detta kan ske genom kvantitativa datainsamlingar, intervjuer eller workshops med medarbetare.

Jag är även ett stöd till förvaltningens chefer i deras utvecklingsprocesser. Till exempel kan jag på uppdrag av kommundirektör och andra chefer ta fram underlag, analysera och skriva utredningar eller så leder jag arbetsgrupper genom processer där jag fångar upp gruppens kärnvärden eller idéer och paketerar till utvecklingsförslag eller ger metodstöd till gruppens fortsatta arbete.

Jag leder och samordnar även kommunens projektportfölj och externfinansiering. Jag stödjer projektledare med metoder och modeller samt försöker möjliggöra att utvecklingsprojekt i vår kommun finansieras med externa medel, exempelvis från EU:s regionala utvecklingsfond. Numer är jag alltså en hejare på att skriva projektplaner och söka EU-medel.

Vilken nytta har du haft av utbildningen på Politices kandidatprogrammet? Vilken inriktning läste du?
I min roll ser jag övergripande stor nytta av att ha grunderna i nationalekonomi, statistik och juridik för att förstå kommunens helhet och kontext. Jag riktade in mig på statsvetenskapen under utbildningen. Kunskap om demokrati och politisk styrning på statlig, regional och kommunal nivå är absolut nödvändigt vid strategiskt arbete på ledningsnivå i en kommun. Ofta samarbetar vi med någon av ovannämnda aktörer. Kommuner behöver också medarbetare med statsvetenskaplig kompetens för att förstå och sprida kunskap om den politiska verklighet kommunen som organisationen är verksam i både för andra medarbetare och för kommunens medborgare.

Utöver detta har utbildningen gett mig en stor metodbank att plocka de bästa tillvägagångssätten ur för utredningar eller liknande. Utbildningen har även gett mig en språkskola samt kunskap och träning i att hålla olika presentationer och föredrag.

Gjorde du praktik eller utbytesstudier, i så fall, var och hur upplevde du det?
Under utbildningen hade jag en praktiktermin på Röda Korset där jag arbetade med utveckling av ungdomsförbundets lokalföreningar. Praktiktiden var spännande och jag fick för första gången visa den kunskap och kom-petens som programmet dittills gett mig. Speciellt kändes terminen som ett bra komplement till den annars väldigt teoretiska utbildningen.

I efterhand önskar jag att jag vågat be min handledare om mer arbete och även svårare uppgifter. Det är svårt för handledare att veta vilken kompetens och ambitionsnivå praktikanten kommer in med. Mot slutet av terminen insåg jag att praktiken är till för mig och är en del av min utbildning. Det är jag som bestämmer om jag vågar göra det bästa och mesta utav det. Detta ledde till att jag idag är tydlig gentemot mina chefer om vad jag kan, vad jag vill lära mig och att jag förväntar mig att de levererar arbetsuppgifter som skapar värde både för mig och för andra.

Har du något tips till våra nuvarande studenter om hur man förbereder sig för arbetslivet?
Mitt första tips är att under utbildningens gång ta sig tid att fundera över vad du vill göra i framtiden och var detta skulle kunna genomföras. Våga drömma och våga ändra dig längs vägen. Ett annat tips är att höra av sig till organisationer, företag eller myndigheter och ta reda på vilka relevanta jobb det finns. Genom telefon- eller mailkontakt kanske en praktikplats kan skapas.

Mitt sista och kanske bästa tips att engagera sig i föreningslivet. Om man hittar rätt förening är det fruktansvärt roligt och ett bra sätt att bryta av studierna. Sedan kan man genom en förening få ledarerfarenhet, kompetens-utveckling, större kontaktnät och grymma referenser. Allt sådant man har stor nytta av i ett kommande arbetsliv samt vinsten att man gjort gott för någon annan.