Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Emelie Björn

Konsult, Klyo AB

Vad har du gjort efter studierna? Var jobbar du idag och var?
Efter min Politices kandidatexamen i statsvetenskap läste jag vidare och tog en magister i ledarskap och organisation. Under mitt sista år på Universitetet arbetade jag deltid med rekrytering och samordning i ett antologiprojekt inom regionala utmaningar på ett företag som heter YourWill AB. Strax innan examen fick jag en anställning på Tillväxtverket vid enheten för Regionalt Tillväxtarbete, först som handläggare och senare som uppdragsansvarig.

Efter två år på myndigheten gjorde jag ett kort gästspel som verksamhetschef på ett privat vårdbolag innan jag tillträde min nuvarande tjänst som konsult på Klyo AB. Idag arbetar jag som konsult inom utveckling, processtöd och utvärdering av projekt och utvecklingsinitiativ och då främst inom europeiska soc-ialfonden och europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vad består dina arbetsuppgifter av? 
En stor del av mitt arbete fokuserar på analys och strategiarbete inom regional utveckling. Som konsult inom utveckling och utvärdering arbetar jag mycket med olika projekt inom socialfonden och regionalfonden men också med privata och offentliga organisationer som vill utvecklas. Som utvärderare följer jag och mina kollegor ofta ett projekt eller insats under en längre tid för att identifiera lärdomar, resultat och effekter, ett arbete som både är fantastiskt intressant men också oerhört lärorikt.

Vilken nytta har du haft av utbildningen på Politices kandidatprogrammet? Vilken inriktning läste du?
Jag läste Politices kandidatprogrammet med inriktning statsvetenskap. Programmet gav mig en samhällsvetenskaplig bredd och en djupare förståelse för politiken och samhället. Under studietiden fick jag goda kunskaper i akademiskt skrivande, analys och kritiskt tänkande, kunskaper som kommer väl till pass i mitt dagliga arbete kopplat analys och strategiarbete inom regional utveckling.

Gjorde du praktik eller utbytesstudier, i så fall, var och hur upplevde du det?
Under mitt tredje år valde jag 30 hp praktik. Mina första 15 hp praktiserade jag som verk-samhetsrevisor på Ernst & Young i Umeå, och resterande 15 hp på Lycksele kommun som kommunsekreterare. Praktiken gav mig dels kontakter och dels en god arbetslivsanknytning där praktik och teori förenades på ett bra sätt. Jag upplevde praktikperioden som väldigt rolig och lärorik.

Har du något tips till våra nuvarande studenter om hur man förbereder sig för arbetslivet? 
Under min studietid var jag engagerad i olika kårfackliga sammanhang samtidigt som jag arbetade extra på sidan av studierna. Att vara engagerad, arbeta och samtidigt studera förutsätter en god planering och prioritering.

Mitt tips till nuvarande studenter för hur man förbereder sig inför arbetslivet är; 1) Var inte rädd för att ta kontakt med arbetsgivare och tala om att du finns, 2) Engagera dig i olika sammanhang, i kåren har du möjlighet att knyta ett brett kontaktnät både för studietiden och för din framtida karriär, 3) Kom ihåg att prioritera vilka bollar du springer på, glöm inte bort balansen mellan ditt engagemang och studierna, 4) Sist men inte minst; var ödmjuk, diplomatisk och driven i ditt handlande och i möten med andra, det lönar sig.