Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Julia Norgren

Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen

Vad har du gjort efter studierna? Var jobbar du idag och var?
Sedan jag tog examen 2015 har jag arbetat som arbetsförmedlare i ett projekt som riktar sig till unga arbetssökande. Projektet bedrivs av Europeiska socialfonden och Arbetsförmedlingen.

Vad består dina arbetsuppgifter av? 
I mitt arbete har jag kontakt med såväl arbetssökande och arbetsgivare. Jag arbetar med coachande och vägledande insatser, matchar mot jobb och utbildningar samt handlägger och fattar beslut i ärenden.

Vilken nytta har du haft av utbildningen på Politices kandidatprogrammet? Vilken inriktning läste du?

Jag läste inriktningen statsvetenskap. Generiska kunskaper som att kunna tala inför grupp, presentera information på ett begripligt sätt skriftligt eller muntligt, kunna argumentera för ett beslut utifrån gällande förordningar och gällande handläggarstöd, samt sålla i stora mängder information är färdig-heter jag har nytta av dagligen. I övrigt har jag haft stor nytta av kursen i juridik som bl.a. gav mig kunskap om förvaltningslagen.

Gjorde du praktik eller utbytesstudier, i så fall, var och hur upplevde du det?
Jag gjorde egentligen både praktik och utbytesstudier, i och med att jag studerade sju terminer. Praktik gjorde jag på revisions- och redovisningsbyrån Ernst & Young i Umeå inom verksamhetsområdet effektivitets-revision. Otroligt lärorikt och jag fick verkligen en djupare förståelse för kommunerna och landstingens organisation och funktion.

Utlandsterminen gjorde jag i Cape Coast, Ghana. Där studerade jag den tvärvetenskapliga kursen globala miljöstudier med föreläsare från hela världen. Kursen lärde mig mycket, men livet i den delen av världen lärde mig desto mer!

Har du något tips till våra nuvarande studenter om hur man förbereder sig för arbetslivet?
Först och främst, ta chansen att göra praktik och åka utomlands för att studera! Du ångrar det inte. Vidare, börja redan under studierna att titta på jobbannonser. Vilka olika arbetsområden finns det? Vad intresserar dig? Vad är det arbetsgivarna frågar efter? Körkort? Erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer? Erfarenhet av offentlig förvaltning? Vad kan du redan under studietiden se till att "bocka av" genom praktik, ideella engagemang, extrajobb, sommarjobb osv?