"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mirja Gångare

Beredskapssamordnare, Köping, Arboga och Kungsörs kommuner, tidigare student på Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Vad har du gjort efter studierna? Var jobbar du idag? 
Jag avslutade mina studier till sommaren 2014. I samband med att jag skrev min C-uppsats gick jag med i Västerås frivilliga resursgrupp, FRG, vilket kom att bli ett riktigt lyckokast. I slutet av sommaren drabbades Västmanland
av en stor skogsbrand där jag genom mitt engagemang i FRG fick vara med och arbeta. Tack vara mina erfarenheter med IKK och framförallt våra fältveckor fick jag chansen att vara stabsassistent i den operativa staben som
skötte räddningsinsatsen. Det är helt klart tack vara IKK och att jag visade framfötterna som jag hamnade där. Arbetet med skogsbranden gav mig tillfälle att knyta bra kontakter som jag sedan hade nytta av när jag under hösten 2014 sökte min nuvarande tjänst som beredskapssamordnare för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.

Vad består dina arbetsuppgifter av? 
Mina arbetsuppgifter består av att tillsammans med en kollega samordna krisberedskapen för tre kommuner. Det innebär bl.a. att vi ansvarar för utbildning och övning av kommunens krisorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser som ska revideras vart fjärde år och omvärldsbevakning för kommunernas räkning.

Jag jobbar även mycket med att säkra upp våra samhällsviktiga (viktigaste) verksamheter som måste fungera oavsett vad som händer. Ex på samhällsviktiga verksamheter i kommunen är dricksvattenförsörjning, äldreboenden och förskolor. Under det senaste halvåret har jag även fått
chansen att sitta med i en referensgrupp hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att ta fram den informationsbroschyr som ska delas ut till samtliga hushåll i maj, Om krisen eller kriget kommer.

Vilken nytta har du haft av utbildningen på IKK-programmet? 
Jag har framförallt haft nytta av våra fältveckor och de kontaktnät jag byggde upp under studietiden. Vid min insats under skogsbranden och senare vid olika händelser i kommunerna som har krävt att vi drar igång vår krisorganisation har jag haft stor nytta av mina erfarenheter från fältveckorna, särskilt den som fokuserade på stabsarbete. Utan den erfarenheten hade jag aldrig kunnat gå in och jobba i räddningstjänstens stab under branden och jag hade inte heller haft samma trygghet i att ingå i kommunernas krisledningsorganisation och coacha dem vid olika samhällsstörningar.

Sen har kontaktnätet varit viktigt då det gör det lätt för mig att höra av mig till tidigare pluggkompisar som idag jobbar på andra kommuner eller organisationer. Genom att hålla kontakten kan vi dela goda exempel med
varandra och stötta varandra att starta upp nya arbetsområden.

Jag har även haft nytta av att ha en akademisk utbildning med mig när jag börja jobba då en del av arbetet handlar om att skriva rapporter
och analyser.

Har du något tips till våra nuvarande studenter om hur man förbereder sig för arbetslivet? 
Var ambitiös och våga visa vad du går för! Då har du goda chanser att komma in i arbetslivet. Just nu händer det mycket inom vårt arbetsområde och det dyker upp många nya tjänster, så förutsättningarna är rätt goda.
Hör er för och besök ett par arbetsplatser för att kolla vad jobbet faktiskt handlar om. Ett stort plus är om ni har möjlighet att göra praktik det ger dela en inblick i arbetslivet för er del och inte minst en värdefull merit samt
referenser att söka arbete utifrån.

Finns det något övrigt som du tycker är viktigt att nämna om dina studier eller ditt arbetsliv? 
Under studietiden hade jag inte alls tankarna på att jag skulle jobba för en eller som i mitt fall flera kommuner i Sverige med krisberedskap. Det lockade helt enkelt inte lika mycket som olika internationella insatser eller jobb gjorde just då. Idag har jag provat på det ett par år och har fått en helt annan bild av vad arbetet faktiskt innebär och hur stor möjlighet vi har att vara med att påverka krisberedskapen för många människor.

Jag tror därför att det är viktigt att lyssna runt ordentligt och titta på lite olika exempel på vad just du kan tänkas jobba med när du är färdig med studierna. Det finns många möjligheter, det gäller bara att hitta dem.

Lycka till!

Publicerad: 2021-02-08