Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Det här är programmet för dig som vill arbeta med kommunikation, information och medier - men också utforma utbildningen utifrån dina egna intressen och välja egen profil.

Under utbildningen

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) passar dig som vill kombinera praktiska färdigheter med teoretisk fördjupning. Vår ambition är att hjälpa dig till ett mediekritiskt förhållningssätt, förstå mediernas betydelse historiska utveckling och hur medielandskapet förändras i vår samtid.

År 1, Termin 1-2

Det första året på programmet får du både praktiska och teoretiska kunskaper om kommunikation, medier och journalistik. Du får utveckla ditt skrivande och använda programvaror för layout och publicering, men också förankra kunskaperna teoretiskt genom att lära dig teorier om förhållandet mellan medier, samhälle och kultur. Du använder också dina nya kunskaper i ett uppsatsarbete. Det här året läser du gemensamt med studenterna på MKV med inriktning mot strategisk kommunikation samt Journalistik-programmet.

År 2, Termin 3-4

Det andra året utformar du helt själv genom att välja kurser i valfria ämnen. Nu skapar du din egen profil specialkompetens. Du har möjlighet att läsa en termin strategisk kommunikation, men kan också välja helt utifrån dina egna behov och intressen. Under termin två hålls en genomgång med institutionens prisbelönte studievägledare som hjälper dig att hitta det du vill läsa.

År 3, Termin 5-6

Det sista året inleds med en kurs i medieteori och metoder för undersökningar. Därefter skriver du en uppsats, som du kan välja att göra för en extern uppdragsgivare. Sista terminen är valbar på samma sätt som år två, och en möjlighet är att göra praktik på en arbetsplats.

Studera utomlands?

Om du är intresserad av utlandsstudier passar Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap perfekt. Under termin 3, 4 och 6 väljer du själv vilka kurser du läser. Du kan antingen läsa kurser eller genomföra en tids praktik i ett annat land.

Programöversikt

År 1

Termin 1: Journalistik, medier och kommunikation A, 30 hp

Termin 2: Journalistik, medier och kommunikation B, 30 hp

År 2

Termin 3: Valfria studier, 30hp

Termin 4: Valfria studier, 30hp

Du skapar din egen profil och specialkompetens genom att fritt söka kurser ur universitetets totala kursutbud. Det är också möjlighet att söka kursen Strategisk kommunikation, 30 hp, termin 3 för att läsa tillsammans med studenter på Programmet för strategisk kommunikation.

År 3

Termin 5: Medie- och kommunikationsvetenskap C, 30 hp

Termin 6: Valfria studier, 30hp

Efter utbildningen

Jobbmöjligheter

Eftersom utbildningen utformas individuellt finns jobben inom flera olika branscher, beroende på vilka övriga kurser du väljer. Många av våra tidigare studenter arbetar som informatör/kommunikatör, men det finns också de som jobbar inom exempelvis webbutveckling, marknadsföring/PR och medieproduktion.

Examen

Filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Karin Ljuslinder