"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Detaljerade behörighetskraven för respektive inriktning

Det finns två inriktningar på Psykoterapeutprogrammet. Det krävs olika behörighet för de två respektive inriktningarna.

Behörighet Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning

Grundläggande behörighet (A)

 • Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller
 • Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller
 • Socionomexamen eller
 • Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård* och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.

Särskild behörighet (B)

 • Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) slutfört kurser om minst:

- Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng
- Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng
- Utvecklingspsykologi, 7.5 högskolepoäng    
- Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng
- Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori,   familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng
- Psykoterapeutisk metod och teori (ex Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Bedömning + Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Behandling 7,5 hp), minst 15 högskolepoäng

Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:

 • har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg.

Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:

 • Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt
 • Bedrivit psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning.
 • Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan).

Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.

Övergångsbestämmelser för behörighet
Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.

 

 

Behörighet Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi

Grundläggande behörighet

 • Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller

Särskild behörighet

 • Legitimation som psykolog
 • ha varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna.

Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.

* Till annan yrkesexamen inom vård räknas exempelvis: Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Logoped & Dietist.

Senast uppdaterad: 2022-02-25