Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Senare del av Lärarprogram. Termin 2 eller högre, 30 hp

Engelskt namn: Senare del av Lärarprogram. Termin 2 eller högre

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och tillsvidare

Programkod: FEJKL

Högskolepoäng: 30

Diarienummer: 515-1033-07

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Fakultetsnämnden för Lärarutbildning, 2007-03-14

Behörighetskrav

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.