Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Kliniskt träningscentrum

vid Umeå universitet

På Campus Umeå heter vårt nya (ht 2020) träningscentrum Clinicum Betula och i Skellefteå och Örnsköldsvik kallas de KTC. Vid institutionens träningscentrum får du lärarledd undervisning och även möjlighet att självständigt träna praktiska moment som ingår i din utbildning. Till exempel pulspalpation och blodtrycksmätning, venprovtagning, sätta perifer venkateter och simulera omvårdnadssituationer där bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder tränas.

Fokus är färdighetsträning vilket innebär att du får bekanta dig med och lära dig att hantera utrustning. Övningarna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och tanken är att du här får möjlighet att omsätta teori i praktiska övningar på olika sätt.

 

Öva och pröva

Ledorden för våra träningscentrum är "öva och pröva" vilket innebär att du har möjlighet att öva upp din färdighet och testa dina kunskaper i praktiska utföranden. Målet är att du ska känna dig trygg med vanligt förekommande moment som ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter för att senare under handledning träna vidare under verksamhetsförlagd utbildning.