Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon

Socionomprogrammet

  • Antal högskolepoäng 210 hp
  • Studietid 3,5 år (heltid)
  • Studieform Ges även på distans
  • Starttid Vårtermin 2021

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och problematiska livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig. Du ansöker antingen till campus Umeå eller till distansprogrammet. Under hela termin fem har du handledd praktik inom Västernorrlands-, Västerbottens- eller Norrbottens län. Du kan också välja att göra den praktiken utomlands.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Som socionom arbetar du med människor som befinner sig i olika typer av problematiska livssituationer. Under utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper som hjälper dig i ett framtida förebyggande, stödjande och behandlande socialt arbete.

Undervisningens upplägg

Socionomprogrammet genomförs på helfart och omfattar 210 hp. Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig i kunskap om och en förståelse för samspelet mellan individ och omgivande samhälle. Under utbildningens första två år får du en grundläggande förståelse för de villkor och förutsättningar som ramar in det sociala arbetet och socionomyrket. Under termin fyra jobbar vi bl. a med iscensättning av problematik som du kommer att möta i din roll som professionell socionom. Du får praktiskt prova på yrket under termin fem när du gör verksamhetsförlagd utbildning.  Under termin sex fördjupar du dina kunskaper i vetenskaplig metod samt skriver ett examensarbete. På termin sju läser du en obligatorisk kurs, samt valbara kurser. Termin sju ges på avancerad nivå. Genom hela utbildningen får du utveckla dina personliga egenskaper och börja forma din yrkesidentitet vilket görs genom färdighetsträning, diskussion och reflektion.

Verksamhetsförlagd utbildning

Du gör en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning där du får pröva och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik. Utbildningen tilldelar dig en placering någonstans i Norrbottens-, Västerbottens- och Västernorrlands län. Detta innebär att du kan komma att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning på någon annan ort än din bostadsort. Placeringsprocessen för den verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas tidigt under termin fyra. Du kan också ansöka om att få göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

Studera utomlands

Under hela termin fem har du handledd praktik inom Västernorrlands-, Västerbottens- eller Norrbottens län. Du kan också välja att göra den praktiken utomlands.

Läs på campus eller på distans

Socionomprogrammet kan du läsa antingen på campus i Umeå eller som distansutbildning med ett antal obligatoriska träffar i Umeå varje termin. Intag till utbildningen till campus och på distans sker både vår och höst. Socionomutbildningen består av sju terminer. Termin fem gör du en verksamhetsförlagd utbildning och du kan komma att tilldelas placering på annan ort än din bostadsort.

Campus-Umeå: All undervisning sker på plats i Umeå. Startar höst- och vårtermin.

Distans-Umeå: Distansstudier med obligatoriska träffar i Umeå, 3-6 ggr per termin, á 1-3 dagar. Startar höst-och vårtermin.

Samma utbildning men olika undervisningsformer

Undervisningen sker på lite olika sätt om man väljer att läsa vid campus i Umeå eller på distans. Läser du programmet i Umeå kommer du huvudsakligen att ta del av undervisning i olika former vid campus Umeå. Delar av undervisningen kan komma att ske via vår webbaserade lärplattform.

Läser du i socionomprogrammet på distans kommer du att ha olika former av undervisning. Huvudsakligen sitter du på valfri plats där det finns fungerande uppkoppling och deltar i undervisningen via vår webbaserade lärplattform. Du kommer också att träffa dina kurskamrater och dina lärare regelbundet varje termin vid fysiska träffar på campus i Umeå. En del uppgifter och examinationer som du får på kursen kommer du att få presentera på lärplattformen medan andra sker vid de fysiska träffarna i Umeå.

Programöversikt

Termin 1
Socialt arbete: en introduktion; Socialt arbete och samhällets organisering; Socialpolitik, välfärd och sociala problem; Socialt arbete som forskningsfält 1

Termin 2
Social stratifiering; teorier och begrepp i socialt arbete; Teorier om individer och grupper i socialt arbete; Rätten i socialt arbete

Termin 3
Det sociala arbetets målgrupper; Socionomers verksamhetsfält; Vetenskaplig metod i socialt arbete; Socialt arbete som forskningsfält 2

Termin 4
Organisering och ledning i socialt arbete; Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete; Professionella möten och samtal i socialt arbete

Termin 5
Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Termin 6
Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete

Termin 7
Professionellt socialt arbete: samhälleligt förändringsarbete och samverkan, valbara kurser. På termin 7 finns ett basutbud av valbara kurser. Under termin 6 ges information om vilka kurser som är aktuella kommande termin.

 

Efter utbildningen

Som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika verksamheter med social anknytning. Inom samtliga områden arbetar socionomen med människor i utsatta situationer av olika slag. Några exempel på arbetsplatser är socialtjänsten, kuratorsverksamhet inom hälso- och sjukvård samt skola, behandlingshem, verksamheter för äldre och funktionshindrade, kriminalvården, försäkringskassa, arbetsförmedling och inom privata verksamheter. Du kan också jobba inom humanitära organisationer både internationellt och nationellt. Eget företagande är ett växande fält inom socialt arbete.

Vill du läsa mer eller forska?

Efter att ha läst Socionomprogrammet kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Du kan välja mellan att läsa en magister- eller masterutbildning i socialt arbete. Oavsett om du väljer magister- eller masterutbildningen har du en bra grund för att sedan söka en forskarutbildning i socialt arbete.

Läs mer om vårt magister- masterprogram

Examen

Socionomutbildningen omfattar tre och ett halvt års högskolestudier, 210 hp som leder till en Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work).

Anmälan och behörighet

Socionomprogrammet, 210 hp

Startar

Vårtermin 2021

Studieort

Internet

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 499 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1219

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Vårtermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 499 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1217

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Frågor och svar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Ann-Christin Olsson (socionomutbildning i Umeå), Gudrun Hedberg (socionomutbildning, distans)