Hoppa direkt till innehållet
printicon

Bäst med jobbet: stimulerande, utmanande och givande

Som sjuksköterska på en akutmedicinsk avdelning kom Sofia Vesterlund ofta i kontakt med IVA och intresset för att jobba där växte vartefter. Sofias väg dit gick via en aspiranttjänst som i sin tur ledde till specialistsjuksköterskeutbildning.

- Jag gillade både den medicinska delen på IVA och den avancerade medicinska tekniken. På IVA arbetar de i team läkare, sjuksköterska och undersköterska vilket är bra för att få en helhetsbild av patientens sjukvårdsbehov, säger Sofia Vesterlund.

Den aspiranttjänst som Sofia fick kan liknas vid en traineetjänst. Det kan vara ett stort steg att gå från att jobba till att plugga, säger Sofia, så det är mycket värt om det finns möjlighet att få prova på jobbet innan man bestämmer sig för en vidareutbildning.

Högt tempo, snabba beslut

- Jag började på aspiranttjänsten 2016. Under perioden februari till april gick jag de alla pass med en IVA-sjuksköterska som handledare, säger Sofia Vesterlund.

- På IVA är det högt tempo och snabba beslut, så det var jättebra att få känna efter och se om jobbet skulle passa mig.

Under sommaren jobbade hon på hemkliniken och började igen på IVA som aspirant efter sommaren. Hon kände att intensivvård verkligen skulle passa henne, så hon sökte specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot IVA och började utbildningen i januari.

Sofia läste på heltid och uppskattade utbildningens upplägg med mycket praktik – 2 veckor på våren och 9 veckor på hösten.

Patienter från hela norra regionen

Efter utbildningen fick hon jobb på IVA vid Norrlands universitetssjukhus.

- Det bästa med det här jobbet är att det är stimulerande, utmanande och givande att kunna göra så mycket för patienterna. Vi har patienter från alla kliniker förutom thorax-IVA och vi har patienter i alla åldrar, från 3 månader och uppåt, och inom vissa specialiteter från hela regionen. Vi har exempelvis neurokirurgi, neurologi och även trauman och trafikolyckor från hela norra regionen när skadorna är omfattande.

- Många patienter är väldigt sjuka, men på IVA finns stora medicinska möjligheter och bra med resurser, vilket gör att de flesta patienterna blir friska.

Sofia arbetar i 3-skift och det tycker hon fungerar bra.

- Vi har nästan samma bemanning dygnet runt, det är något fler som jobbar dagtid. Men vi har önskeschema, så man kan anpassa arbetstiderna en del.

Projektgrupper och utvecklingsmöjligheter

Det finns också bra möjligheter att utveckla sig inom olika områden på IVA, och det tycker Sofia är mycket bra. På hennes avdelning jobbar exempelvis en grupp med IVA-uppföljning, som innebär att man ringer patienterna när de har kommit hem för att höra hur de upplevde sin IVA-tid.

- Det har bland annat visat sig att många tycker att det är jobbigt att inte minnas tiden på IVA, därför försöker man att inte söva patienterna så djupt.

En annan möjlighet att utveckla sig är att jobba med flygambulansen, vilket man kan specialisera sig inom efter 4 år som IVA-sköterska.

Namn
Sofia Vesterlund
Varifrån kommer du?
Umeå
Var bor du?
Umeå
Fritidsintressen
Att vara i stugan tillsammans med familjen, trädgården