Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Speciallärarprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2021

Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till speciallärare. Du fördjupar dina tidigare kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning. Du får redskap för att analysera elevers utvecklingsmöjligheter och anpassa arbetssätt mot deras behov. Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder, utveckla arbetet med stödinsatser och ger stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.

Notera sista dag för ansökan 15 mars!

15 februari - första anmälningsdag
15 mars - sista anmälningsdag
1 april - sista kompletteringsdag
21 april - antagningsbesked publiceras

VÄLKOMSTBREV med info om kursstart mm är inte klart ännu. Det kommer att publiceras här så snart som möjligt.

Under utbildningen

Utbildningen ges på avancerad nivå och syftar till att ge fördjupad kunskap om elevers språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning för att kunna ge stöd åt elever som är i behov av särskilt stöd. Under utbildningen utvecklar du även förmågan att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk- eller matematikutveckling eller utvecklingsstörning och förmågan att kunna anpassa olika arbetssätt mot den enskilda elevens behov.

Specialisera dig

I utbildningen kommer du att specialisera dig inom ett specifikt område. Vilket område du vill specialisera dig inom väljer du redan när du ansöker till utbildningen, och du kan välja mellan 

 • språk-, skriv- och läsutveckling
 • matematikutveckling
 • utvecklingsstörning

Distansutbildning med träffar i Umeå

Du läser programmet på distans, med 3-5 träffar per termin i Umeå. Varje träff är 4-5 dagar lång.

Mellan träffarna genomförs undervisning, uppgifter och kommunikation via en lärplattform vilket gör att du behöver tillgång till dator och internet.

Programöversikt

Termin 1
Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion 15 hp
Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Termin 2
Språk-, skriv och läsutveckling:
Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp
Utvecklingsstörning:
Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp
Kunskap och kommunikation - att utveckla läromiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp
Matematikutveckling:
Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8 hp
Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 12 hp
Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 10 hp

Termin 3
Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp
Språk-, skriv och läsutveckling:
Examensarbete för speciallärarprogrammet med specialisering språk, skriv- och läsutveckling 15 hp
Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp
Utvecklingsstörning:
Examensarbete för speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning 15 hp
Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp
Matematikutveckling:
Kurs i examensarbete -matematikutveckling 15 hp
Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet och de kurser som ingår. 

Efter utbildningen

Som speciallärare arbetar du direkt med de elever som behöver stöd på olika sätt. Arbetet kan till exempel handla om att förebygga och åtgärda problem och hinder, leda pedagogisk utveckling och följa upp och utvärdera arbete.

Beroende på hur din grundläggande lärarutbildning ser ut kan du jobba i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildning, men också i specialskola eller på resurs- eller kunskapscenter för elever med funktionsnedsättning. 

Anmälan och behörighet

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin
 • Matematikutveckling

  Startar

  Hösttermin 2021

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i matematik/matematikdidaktik samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-V6410

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 mars 2021. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Språk-, skriv- och läsutveckling

  Startar

  Hösttermin 2021

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i svenska/läs-, skriv- och språkinlärning samt tre års lärarerfarenhet efter examen.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-V6400

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 mars 2021. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Utvecklingsstörning

  Startar

  Hösttermin 2021

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Lärarexamen (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen, omfattande minst halvtid. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-V6412

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 mars 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter