Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2021

Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till specialpedagog. Du arbetar då tillsammans med personal och ledning i syfte att utveckla det pedagogiska arbetet för att skapa goda lärmiljöer och ge de barn och elever stöd och hjälp som är i särskilt behov av det. Exempelvis kan du stödja och handleda den vanliga läraren i undervisningen och driva utvecklingsarbete för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt.

Notera sista dag för ansökan 15 mars!

15 februari - första anmälningsdag
15 mars - sista anmälningsdag
1 april - sista kompletteringsdag
21 april - antagningsbesked publiceras

VÄLKOMSTBREV med info om kursstart mm är inte klart ännu. Det kommer att publiceras här så snart som möjligt.

Under utbildningen

Utbildningen ges på avancerad nivå och syftar till att ge fördjupad kunskap om det pedagogiska arbetet för att skapa goda lärmiljöer.

Distansutbildning med träffar i Umeå

Du läser programmet på distans, med 3-5 träffar per termin i Umeå. Varje träff är 4-5 dagar lång.

Mellan träffarna genomförs undervisning, uppgifter och kommunikation via en lärplattform vilket gör att du behöver tillgång till dator och internet.

Programöversikt

Studieplan antagna from hösten 2018:

Termin 1
Introduktion till det specialpedagogiska fältet
Speciallärarens och specialpedagogens yrkesfunktion
Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer

Termin 2
Specialpedagogiska kunskapsområden
Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete

Termin 3
Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Examensarbete specialpedagogprogrammet
Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet och de kurser som ingår. 

Efter utbildningen

Som specialpedagog har du ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i en verksamhet. Det innebär att du arbetar med skolutveckling, uppföljning och utvärdering samt fungerar som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor.

Beroende på hur din tidigare lärarexamen ser ut, kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning eller inom habilitering.

Anmälan och behörighet

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin
 • Allmäninriktning

  Startar

  Hösttermin 2021

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Lärarexamen (lärar-, förskollärar-, eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen, omfattande minst halvtid. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

  Urval

  Yrkeserfarenhet efter behörighetsgivande utbildning (3-10 års erfarenhet beaktas vid meritvärdering). Platserna fördelas procentuellt i grupperna Förskollärar- eller fritidspedagogexamen (30%), Lärarexamen mot grundskolan (40%) och Lärarexamen mot gymnasiet (30%).

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-V6310

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 mars 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter