Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Antagningsprov

Information till dig som ska skriva antagningsprov

För att kunna bli antagen till Språkkonsultprogrammet måste du som anmält dig till programmet göra ett skriftligt antagningsprov och få godkänt resultat på det.

Provet genomförs online onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16 - 21.

Efter den 15 april kommer du som har anmält dig till programmet att få ett brev hemsänt med post. Det innehåller ytterligare information om provets uppläggning och hur du anmäler dig till provet.
Provets delar och bedömningen av provet

Provet består av fyra uppgifter:

  • Från vetenskaplig artikel till populärvetenskaplig information (spärruppgift).
  • Att skriva ett pressmeddelande.
  • Från krångelsvenska till klarspråk.
  • Granskning av engelsk text.

Den första uppgiften är en spärruppgift. Det betyder att du måste bli godkänd på denna uppgift för att de andra uppgifterna ska bli bedömda.

Det vi vill ta reda på med hjälp av de tre första uppgifterna är om du kan göra informationsurval ur ett givet material, om du sedan kan sammanställa och strukturera denna information, och om du kan presentera informationen i texter med tydlig disposition. Vi vill också se om du kan identifiera språkliga problem och förbättra en språkligt problematisk text. Dessutom vill vi veta om du kan skriva för de målgrupper som vi anger på provformuläret och om du kan variera dina texter stilistiskt. Allt du skriver ska vara lättbegripligt och grammatiskt korrekt.

Den sista uppgiften består i att granska och komplettera en engelsk översättning av en svensk text. Här är det i första hand din grammatiska kompetens som bedöms.

Ditt prov kommer att bedömas av en grupp disputerade lärare vid Institutionen för språkstudier. Tyvärr har vi ingen möjlighet att lämna tillbaka de rättade proven men du kommer att få besked om resultatet är godkänt eller inte.