Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Att välja karriär har blivit ett begrepp i vår del av världen och kräver för individen att dels utveckla en god självkännedom, dels känna till och kunna orientera sig bland olika alternativ inom utbildning och arbetsliv. Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa andra att välja karriär genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv.

Under utbildningen

Inom programmet får du bland annat fördjupa dig i hur samhälle, arbetsliv och utbildning organiseras. Stor vikt läggs vid förståelse och insikt om människors karriärmönster och hur du som vägledare kan hjälpa till att hantera frågor och funderingar kring val av utbildning, yrke och karriär. Förutom individuella samtal med elever och studenter tränas du i att informera större grupper, föräldrar, lärare och annan skolpersonal som har frågor kring studie- och yrkesval. För att förstå människors beteenden och därigenom kunna möta och vägleda på bästa sätt ingår studier i beteendevetenskapliga ämnen.

Välj om du vill läsa på distans eller på plats i Umeå

Utbildningen ges med 100 procent studietakt, dvs 30 hp per termin och erbjuds både på campus och distans. Campusutbildningen innebär att undervisningen sker i Umeå med bl.a. schemalagda föreläsningar, laborationer, gruppövningar och olika typer av examinationer.

Distansutbildningen har sammankomster med obligatoriska inslag i Umeå ca en vecka i månaden under utbildningstiden. Sammankomsterna innehåller bland annat föreläsningar, laborationer, gruppövningar och olika typer av examinationer. Mellan sammankomsterna sker undervisningen på distans det vill säga självstudier med stöd av en studieguide med uppgifter. Kommunikationen mellan student och lärare samt studenter emellan sker via en lärplattform varför studenten förväntas ha tillgång till dator och internet.

Terminsöversikter

Här hittar du översikter över de kurser som ingår varje termin

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Programmet har två kurser innehållande praktik om totalt 14 veckor. Respektive praktikperiod utförs i grundskolans 7–9 eller gymnasiet/vuxenvägledning, där du får träna på planering, genomförande och uppföljning av vägledningssamtal och lektioner. 

Lärarhögskolan tilldelar dig en praktik-placering vid en skola i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått avtal. För detaljerad information angående praktik och placeringar se Praktikhandboken för syv-studenter. 

För dig som bor på annan ort (utanför ovan beskrivet område) finns det goda möjligheter att få genomföra din praktik i din hemkommun. Mer information och regler för genomförande meddelas efter antagning till programmet.

Programöversikt

Studieplan antagna från och med hösten 2020

År 1
Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp
Politik och samhälle, 15 hp
Introduktion till samhällsekonomi 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning 7,5 hp
Utbildning och arbetsmarknad I 7,5 hp
Kommunikation och undervisning 7,5 hp

År 2
Beteendevetenskapliga grunder för karriärvägledning 5 hp
Utbildningssystem 5 hp
Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 20 hp
Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling 7,5 hp
Karriärutveckling och sociala skiktningar 22,5 hp

År 3
Arbetsliv och lärande 7,5 hp
Vägledninsinsatser för individer i behov av särskilt stöd 7,5 hp
Karriärteori och vägledning 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp
Karriärvägledningens praktik 15 hp
Examensarbete för studie och yrkesvägledarprogrammet 15 hp

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet och de kurser som ingår.

Efter utbildningen

De flesta studie- och yrkesvägledare är idag verksamma inom skolan, men studie- och yrkesvägledare har en växande arbetsmarknad även utanför grund- och gymnasieskolan. Arbetsmarknadsverket, universitet och högskolor, enheter inom kommunal förvaltning, utbildnings-, bemannings- och rehabiliteringsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledares kompetens.

Examen

Studie- och yrkesvägledarexamen

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter