Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tandläkarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 300 hp

Behovet av tandläkare är mycket stort, i Sverige och andra europeiska länder. Som tandläkare diagnostiserar och behandlar du sjukdomar i munnen och käkarna. Du ansvarar för förebyggande vård och utför rehabiliterande behandlingar. Efter två år som allmänpraktiserande tandläkare kan du börja specialistutbildning. Är du intresserad av forskning finns möjlighet till forskarutbildning, både under och efter utbildningen.

Plugga till tandläkare

Petra Johansson och Nils Gustavsson berättar om hur det är att jobba som tandläkare.

Under utbildningen

De första terminerna läser du främst kemi, mikrobiologi, och kroppens anatomi och organfunktion. Du lär dig hur människan fungerar från de minsta byggstenarna till helheten. Redan under andra terminen prövar du på arbetat som tandläkare. På tredje terminen börjar du med de odontologiska ämnena.

Mycket praktisk träning

Termin 4 börjar du arbeta med egna patienter på röntgenavdelning. Kommande terminer ökar inslaget av eget patientarbete och du möter allt mer utmanande frågeställningar. Du får exempelvis diagnostisera och behandla olika sjukdomar i tänder och käkar, och förebygga karies och tandlossning. I början arbetar du med vuxna patienter och i slutet av utbildningen arbetar du med både barn och vuxna.

Ditt patientarbete kommer att varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självstudier. Du har nära till det medicinska biblioteket.

Uppsats om egen undersökning

Under senare delen av studierna gör du ett examensarbete, ensam eller tillsammans med en kurskamrat. Du får göra en egen undersökning och sedan skriva en uppsats om denna. Hela tiden har du en handledare som hjälper dig.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Studera utomlands?

Du har möjlighet att tillbringa en del av din studietid på utländskt universitet under termin 8. Den som vill kan förlägga en del av studierna till vänortsuniversitetet i Würzburg eller till en av tandläkarhögskolorna i Paris.
Läs mer om utlandsstudier här

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik hittar du här 

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs vad tidigare studenter tyckt i kursutvärderingar

Programöversikt

År 1
Grundläggande medicinska kurser. Professionell utveckling.

År 2
Förberedande teoretiska och laborativa kurser. Professionell utveckling. Första kliniska kursen med patienter.

År 3
Ledarskapsutbildning. Teori och kliniska kurser.

År 4
Teori och klinik, vuxentandvård. Examensarbetet påbörjas.

År 5
Teori och klinik, barn- och vuxentandvård. Samhällsodontologi. Examensarbetet avslutas.

Efter utbildningen

Det är ett spännande yrke med många utmaningar som väntar dig. Behovet av nya tandläkare mycket stort i Sverige och flera andra länder i Europa. Därför har intresset för att studera till tandläkare kraftigt ökat. Du möter du en välkomnande arbetsmarknad som erbjuder en bra lön.

Du kan arbeta som privattandläkare eller inom Folktandvården, i Sverige eller utomlands. Kanske vill du vidareutbilda dig till specialist eller satsa på en forskarkarriär. Oavsett vad du väljer kommer du att märka att du i Umeå fått en gedigen och gångbar utbildning.

Fortsätt mot forskning

Som färdigutbildad tandläkare kan du fortsätta med forskning eller utbilda dig till specialisttandläkare. Du kan också prova på forskning under grundutbildningen.

Michaela Eklund är intresserad av vad som går fel när man blir sjuk. Som forskaraspirant jobbar hon i forskargrupper på somrarna.

Mer om forskaraspirantverksamheten 

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en tandläkarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, Tandläkarexamen (Master of Science in Dental Surgery)
Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå
Högskolelagens 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på avancerad nivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Högskolelagens 1 kap 9 §
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Lag (2006:173) (SFS nr: 1992:1434 uppdaterad t.o.m. SFS 2006:173)

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledare Dirk Prüss