Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

  • Antal förutbildningspoäng 60 fup
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Förutbildning
  • Starttid Hösttermin 2021

Vill du söka attraktiva utbildningar inom teknik, naturvetenskap, medicin och vård men saknar behörighet? Basåret är ett års intensivstudier som ger behörighet i biologi, fysik, kemi och matematik. Efter avklarade basårsstudier är du garanterad en plats på något av de utvalda programmen inom teknik, naturvetenskap, medicin eller vård vid Umeå universitet.

Under utbildningen

Vill du läsa basåret läsåret 2022/2023?

Vill du studera tekniskt-naturvetenskapligt basår med start höstterminen 2022? Följ länken nedan för information om basåret läsåret 2022/2023

Tekniskt-naturvetenskapligt basår med start höstterminen 2022

 

 

 

Nedanstående information gäller basåret läsåret 2021/2022:

Inom basåret erbjuds tio olika kurser i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Beroende på vad du vill studera efteråt, väljer du de kurser som ger dig den behörighet du önskar. Höst- och vårterminen består av två läsperioder vardera. Under respektive period läser du normalt två kurser parallellt och studerar på heltid. Beroende på vilka kurser du väljer kan det dock bli studier på både mer och mindre än heltid. Val av kurser görs efter antagning, enligt instruktioner i välkomstbrevet.

Behörigheter du kan läsa in

Under basåret kan du läsa in behörighet motsvarande följande gymnasiekurser:

Biologi 1 och 2, fördelat på två basårskurser.
Fysik 1a och 2, fördelat på tre basårskurser.
Kemi 1 och 2, fördelat på två basårskurser.
Matematik 3c och 4, fördelat på tre basårskurser.

Oavsett om du har läst gymnasiet med nuvarande läroplan (Gy 2011) eller med en äldre läroplan så kan du läsa in ovanstående behörigheter på basåret.

Vill du komma i kontakt med en studievägledare?

Kontakta basårets studievägledare

 

Programöversikt

Beroende på vilka ämnen du behöver komplettera med så finns det fyra olika kurspaket att välja mellan.

Läs mer om basårets kursutbud

 

Efter utbildningen

Basåret förbereder dig för studier på universitetsnivå. Basåret ger också garanterad plats på något av våra program inom teknik, naturvetenskap, medicin och vård vid Umeå universitet. 

Antalet garantiplatser på varje enskilt program är dock begränsat. Vidare finns det inte några garantiplatser till Kandidatprogrammet i industridesign, Arkitektprogrammet, Högskoleprogrammet till processoperatör, Läkarprogrammet samt Tandläkarprogrammet.

Notera att för vissa utbildningar där vi erbjuder garantiplats ställs krav på Samhällskunskap 1b, en kurs som vi inte ger på basåret. För att kunna erhålla en sådan garantiplats måste du därför ha läst denna kurs eller motsvarande kurs på annat sätt.

Läs mer om basårets garantiplatser

Basårets kurser gör dig behörig att söka även andra än de garanterade utbildningarna vid Umeå universitet, samt utbildningar vid andra universitet och högskolor. Du söker då i konkurrens med övriga sökande i betygsgrupp II (kompletteringsgruppen), med ditt meritvärde från gymnasiet.

Anmälan och behörighet

Tekniskt-naturvetenskapligt basår, 60 fup

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Vanliga frågor

Vilken behörighet krävs till basåret?

För att kunna antas till basåret krävs grundläggande behörighet samt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c, eller motsvarande.

Är det alltid studier på heltid eller kan jag välja det själv?

• Studietakten bestäms av vilken behörighet du har från gymnasiet samt hur många basårskurser du behöver läsa för att uppnå önskad behörighet.

• Om du måste läsa många basårskurser för att uppnå fullständig behörighet så kan det krävas studier på mer än heltid under vissa perioder.

• Om du behöver läsa få basårskurser för att uppnå rätt behörighet så blir givetvis studietakten mindre än heltid.

Observera att du måste läsa och bli godkänd på minst 4 basårskurser (30 förutbildningspoäng) inom basårets kursutbud för att kunna utnyttja garantiplatsen.

Läs mer om basårets kursutbud

Kan jag välja att endast läsa de basårskurser som motsvarar Biologi 2, Kemi 2 och/eller Fysik 2?

Nej, det går tyvärr inte. Dessa kurser går endast att läsa på vårterminen och för att kunna läsa vårterminens kurser måste man även läsa kurser på höstterminen.

Vilken kurslitteratur används på basåret?

Vilken kurslitteratur som används framgår av kursens kursplan. Den litteratur som anges i dagsläget gäller för innevarande läsår och kan därför komma att ändras inför nästa läsår.

Här hittar du kursplaner och litteraturlistor

Observera att det är du som student som själv som ansvarar för att införskaffa kurslitteraturen och att den bör införskaffas i god tid innan kursstart.

Var hittar jag antagningsstatistik för basåret?

Här kan du söka fram antagningsstatistik för basåret

Vad antagningspoängen blir för ett visst läsår beror till stor del på hur många platser vi har på programmet, och det varierar från år till år. Givetvis beror den också på hur många och vilka sökande vi har till utbildningen.

Kan jag söka studiemedel för studier på basåret?

Ja, det går bra att söka studiemedel från CSN.

Läs mer om studiemedel här

Finns det garantiplats till läkare och tandläkare?

Nej, vi erbjuder inte garantiplats till läkarprogrammet eller tandläkarprogrammet.
Det går dock bra att läsa in behörigheten till dessa program på basåret och söka till programmen utan garantiplats.
Observera att det kan krävas studier på mer än heltid under vissa läsperioder om du skall läsa in behörighet till något av dessa program på basåret.

Vilken typ av undervisning är det på basåret?

På basåret har vi olika typer av undervisning, till exempel:

• Föreläsningar - läraren går igenom teori utifrån kurslitteraturen
• Laborationer
• Räkneövningar - lösa uppgifter på egen hand, man har tillgång till lärare som man kan ställa frågor till

När väljer jag vilka kurser jag ska läsa?

Alla som antas till basåret får välja ur samma kursutbud. Valet av kurser görs efter antagning, enligt instruktioner i välkomstbrevet.

Läs mer om basårets kursutbud
 

Kan jag läsa basåret på distans?

Nej, vi erbjuder endast undervisning på campus i Umeå.

Ändras mitt meritvärde av betygen på basårskurserna? 

Nej, studieresultaten på basåret påverkar inte ditt meritvärde från gymnasiet, varken uppåt eller nedåt. Det du läser in på basåret ger dig bara kompletterande behörighet.
 

Kan jag söka andra program än det jag har garantiplats till?

Ja, basårets kurser gör dig behörig att söka även andra utbildningar än den du har garantiplats till, både på Umeå universitet och vid andra universitet och högskolor. I så fall konkurrerar du med ditt meritvärde från gymnasiet i betygsgrupp II (kompletteringsgruppen), samt med ditt resultat på högskoleprovet om du gjort det.



Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kontaktpersoner för programmet är:
Cecilia Rydberg, studievägledare