Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Basårets kursutbud

Inom basåret erbjuds tio olika kurser i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Varje enskild kurs omfattar 7,5 förutbildningspoäng och går på 50 procents studietakt. Valet av kurser görs efter antagning, enligt instruktioner i välkomstbrevet.

Inom biologi och kemi är kursindelningen på basåret samma som den på gymnasiet. Inom fysik har innehållet i två gymnasiekurser fördelats på tre basårskurser, detsamma gäller matematik.

Biologi

Biologi baskurs I

Inga förkunskapskrav. Ger behörighet motsvarande Biologi 1. 

Biologi baskurs II

Förkunskapskrav: Bi bas I / Bi 1 / Bi A. Ger behörighet motsvarande Biologi 2. 

Fysik

Fysik baskurs I

Förkunskapskrav: Ma bas I / Ma 2c / Ma C. Ger ingen behörighet uttryckt i gymnasiets kurser.

Fysik baskurs II

Förkunskapskrav: Fy bas I / - / Fy A. Ger behörighet motsvarande Fysik 1a. 

Fysik baskurs III 

Förkunskapskrav: Fy bas II / Fy 1a / -. Ger behörighet motsvarande Fysik 2. 

Kemi

Kemi baskurs I

Inga förkunskapskrav. Ger behörighet motsvarande Kemi 1. 

Kemi baskurs II

Förkunskapskrav: Ke bas I / Ke 1 / Ke A. Ger behörighet motsvarande Kemi 2. 

Matematik


Matematik baskurs I

Förkunskapskrav: - / Ma 2a,b,c / Ma B. Ger behörighet motsvarande Matematik 2c. 

Matematik baskurs II

Förkunskapskrav: Ma bas I / Ma 3b,c / Ma C. Ger behörighet motsvarande Matematik 3c. 

Matematik baskurs III

Förkunskapskrav: Ma bas II / - / Ma D. Ger behörighet motsvarande Matematik 4. 

Förtydligande angående baskurserna i matematik: Ma bas I bygger vidare från de lägsta förkunskapskraven och avslutas med första delen av Ma 3c. Ma bas II innehåller senare delen av Ma 3c samt första delen av Ma 4. Ma bas III innehåller resterande delen av Ma 4.

Välj mellan fyra kurspaket

Du som antas till Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet kan välja mellan fyra olika kurspaket, se nedan. Inom ett kurspaket kan du hoppa över en kurs om du har godkänt betyg på motsvarande kurs sedan tidigare, eller inte behöver den för att uppnå önskad behörighet. Du måste dock läsa minst en kurs under höstterminen för att behålla din programplats till vårterminen.

Det är tillåtet att repetera, i den meningen att det går bra att läsa en basårskurs även om du har godkänt betyg i motsvarande kurs sedan tidigare, om du känner att du behöver det.

Höstterminen består av läsperiod 1 och 2, vårterminen av läsperiod 3 och 4. Varje enskild kurs går på 50 procents studietakt under en läsperiod, så två kurser parallellt ger 100 procents studietakt och tre kurser parallellt innebär 150 procents studietakt.

Kurspaket:

Kurspaket A – behörighet Bi 1, Fy 2, Ke 1, Ma 4

Läsperiod 1: Biologi baskurs I + Matematik baskurs I
Läsperiod 2: Fysik baskurs I + Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II + Kemi baskurs I
Läsperiod 4: Fysik baskurs III + Matematik baskurs III


Kurspaket B – behörighet Bi 2, Fy 1a, Ke 2, Ma 3c

Läsperiod 1: Biologi baskurs I + Matematik baskurs I
Läsperiod 2: Fysik baskurs I + Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II + Kemi baskurs I
Läsperiod 4: Biologi baskurs II + Kemi baskurs II


Kurspaket C – behörighet Bi 2, Fy 1a, Ke 2, Ma 4

Läsperiod 1: Biologi baskurs I + Kemi baskurs I + Matematik baskurs I
Läsperiod 2: Fysik baskurs I + Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II + Matematik baskurs III
Läsperiod 4: Biologi baskurs II + Kemi baskurs II

Kurspaket D – behörighet Bi 2, Fy 2, Ke 2, Ma 4

Läsperiod 1: Biologi baskurs I + Kemi baskurs I + Matematik baskurs I
Läsperiod 2: Fysik baskurs I + Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II + Matematik baskurs III
Läsperiod 4: Biologi baskurs II + Fysik baskurs III + Kemi baskurs II