Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Garantiplatser

Alla programstuderande på basåret är garanterade en plats på ett utbildningsprogram året efter att man antagits till basåret. Antas du till basåret läsåret 2021–2022 gäller din garantiplats i de allra flesta fallen för höstterminen 2022.

Utbudet av garantiplatser kan variera från år till år. Om du antas till basåret läsåret 2021-2022 gäller din garantiplats på något av de angivna programmen nedan, under förutsättning att programmen annonseras inom ordinarie antagningsomgång. Nytt för i år är att garantiplatser erbjuds även på program inom medicinsk fakultet. I de allra flesta fallen gäller din garantiplats inför höstterminen 2022. Endast Fysioterapeutprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Tandhygienistprogrammet erbjuder garantiplatser inför vårterminen 2023.

Notera att för vissa utbildningar där vi erbjuder garantiplats ställs krav på Samhällskunskap 1b, en kurs som vi inte ger på basåret. För att kunna erhålla en sådan garantiplats måste du därför ha läst denna kurs eller motsvarande kurs på annat sätt.

Program vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet:
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik / medicinsk teknik
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap
Kandidatprogrammet i datavetenskap
Kandidatprogrammet i Life Science
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd
Apotekarprogrammet
Receptarieprogrammet

Program vid medicinsk fakultet
Arbetsterapeutprogrammet
Biomedicinprogrammet
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa
Logopedprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Tandhygienistprogrammet

Begränsat antal garantiplatser

Antalet garantiplatser till varje enskilt program är begränsat, och kan variera från år till år. Inför programstart på basåret respektive läsår fastställs hur många garantiplatser som ska erbjudas på de olika programmen. Val av garantiplats görs i samband med anmälan till efterföljande program. Eventuellt urval till översökta garantiplatser baseras på meritvärde från gymnasiet samt högskoleprovsresultat.

Observera att du som basårsstudent även är med och konkurrerar om övriga platser. Det innebär att även om garantiplatserna blir översökta och du inte erbjuds en plats den vägen, så har du fortfarande chans att komma in på det önskade programmet.

Villkor för garantiplats

För att kunna nyttja din garantiplats måste du läsa och bli godkänd på minst 30 förutbildningspoäng inom basårets kursutbud. Du måste också uppnå den särskilda behörigheten till det aktuella programmet.

Om du vill läsa vidare utan garantiplats

Om du efter basåret vill läsa en utbildning där din garantiplats inte gäller, är högskoleprovet ett bra sätt att öka chansen att få en plats. Ditt meritvärde (gymnasiebetyg) kommer inte förändras av studieresultatet på basåret. Du kommer dock att hamna i betygsgrupp II (kompletteringsgruppen) vid urvalet, om basårskurserna krävs för att uppnå särskild behörighet till den aktuella utbildningen.