Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Garantiplatser

Alla programstuderande på basåret är garanterade en plats på ett utbildningsprogram året efter att man antagits till basåret. Antas du till basåret läsåret 2020–2021 gäller din garantiplats höstterminen 2021.

Utbudet av garantiplatser kan variera från år till år. Om du antas till basåret läsåret 2020-2021 gäller din garantiplats på något av de angivna programmen nedan, under förutsättning att programmen annonseras inom ordinarie antagningsomgång inför höstterminen 2021.
Klicka på länkarna om du vill läsa mer om respektive program:


Civilingenjörsprogrammet i bioteknik
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik / medicinsk teknik
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap
Kandidatprogrammet i datavetenskap
Kandidatprogrammet i Life Science
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd
Apotekarprogrammet
Receptarieprogrammet

Begränsat antal garantiplatser

Antalet garantiplatser till varje enskilt program är begränsat, och kan variera från år till år. Inför programstart på basåret respektive läsår fastställs hur många garantiplatser som ska erbjudas på de olika programmen. Val av garantiplats görs i samband med anmälan till efterföljande program. Eventuellt urval till översökta garantiplatser baseras på meritvärde från gymnasiet samt högskoleprovsresultat.

Eftersom antalet garantiplatser är begränsat är det inte säkert att du kan få ditt förstahandsval av garantiplats, men om du söker minst fyra av programmen där garantiplats gäller (och övriga villkor för garantiplats är uppfyllda), så kommer du att få plats på något av de fyra programmen.

Observera att du som basårsstudent även är med och konkurrerar om övriga platser (i betygsgrupp II respektive högskoleprovsgruppen). Det innebär att även om garantiplatserna blir översökta och du inte erbjuds en plats den vägen, så har du fortfarande chans att komma in på det önskade programmet.

Villkor för garantiplats

För att kunna nyttja din garantiplats måste du läsa och bli godkänd på minst 30 högskolepoäng inom basårets kursutbud. Du måste också uppnå den särskilda behörigheten till det aktuella programmet.

Om du vill läsa vidare utan garantiplats

Om du efter basåret vill läsa en utbildning där din garantiplats inte gäller, är högskoleprovet ett bra sätt att öka chansen att få en plats. Ditt meritvärde (gymnasiebetyg) kommer inte förändras av studieresultatet på basåret. Du kommer dock att hamna i betygsgrupp II (kompletteringsgruppen) vid urvalet, om basårskurserna krävs för att uppnå särskild behörighet till den aktuella utbildningen.