Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9

  • Antal högskolepoäng 270 hp

Under utbildningen

Hösten 2016 erbjuds endast varianter inom estetiska ämnen med kombinationerna textilslöjd och bild, alternativt trä- och metallslöjd och bild.

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du dig i dina framtida undervisningsämnen men också hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Programmet handlar även om hur du i en framtida yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas också i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Förutom teoretiska studier får du ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Som ämneslärare möter du elever som står på gränsen mot vuxenlivet. Frågorna är ofta många och i utbildningen tränar du upp förmågan att föra dialog om etik och värdegrund. Dessutom får du kunskap om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området. Under din utbildning erbjuds du också en unik chans till röstträning. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns ingen annanstans i landet. Utbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du studerar även de valda ämnenas uppkomst och utveckling samt metoder och teorier för undervisning och lärande i ämnet. Ett återkommande inslag i utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, eller praktiken, som du genomför i årskurs 7-9. Det är även möjligt att förlägga en del av studierna utomlands. Ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som ämneslärare i årskurs 7–9.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter